Fotografi GR (A), Digital bildbehandling för foto och film, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Fotografi GR (A), Digital bildbehandling för foto och film, 7,5 hp

Photography BA (A), Digital Imaging for Photo and Film, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT035G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Digital bildbehandling för foto och film
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2021-03-04
 • Senast ändrad: 2023-01-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenterna ska lära sig professionella arbetsflöden och tekniker för fotoretuschering och digital ljussättning/färgkorrigering av film.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- diskutera och kritisera bilder ur ett tekniskt perspektiv
- beskriva fördelarna och nackdelarna med olika bildfilformat
- använda omfattningar för att läsa exponering och färginformation
- arbeta med digital redigeringsprogramvara för foto och video
- identifiera och tillämpa lämplig bildstorlek, färgdjup, upplösning och komprimering för foto och film
- ändra digitala bilder för webb- och skärmpublicering.

Innehåll

Kursen belyser:
- bildredigering
- filformat och färgutrymme
- fotoretuschering/manipulation
- ljussättning/färgkorrigering
- dynamiskt omfång och uppslagstabeller (LUT)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I100: Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
""

I201: Inlämningsuppgift 2, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

I301: Inlämningsuppgift 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I400: Inlämningsuppgift 4, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
""

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alexis Van Hurkman
 • Titel: Color Correction Handbook Professional Techniques for Video and Cinema
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Peachpit Press
 • Författare/red: Evening, Martin
 • Titel: Adobe Photoshop 2020 for Photographers
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge

Referenslitteratur

 • Författare/red: Haine, Charles
 • Titel: Color Grading 101
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge

Sidan uppdaterades 2023-01-17