Solrosa och humla

Biologi GR (A), Praktisk naturvård och biologisk mångfald i trädgård, 7,5 hp

Vill du veta mer om hur du kan gynna biologisk mångfald i din trädgård? Du kanske jobbar med skötsel och utformning av grönytor?

I den här kursen får du lära dig mer om hur man anpassar och utvecklar en trädgård eller parkmiljö för att öka möjligheterna att fler arter ska trivas. Praktisk naturvård i trädgård, helt enkelt!

Det är en grundkurs som vänder sig till alla som är intresserade av naturvårdsfrågor kopplat till trädgård eller parkmiljö, oavsett förkunskaper.

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 3 - 22
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Sundsvall
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-H2520

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans men innehåller en obligatorisk avslutande 3-dagars träff på Campus Sundsvall med examinerande projektredovisningar samt exkursioner till trädgårdar/parker. Under VT 2024 är denna fysiska träff inplanerad från lunch söndagen den 26 maj till lunch onsdagen den 29 maj. Övriga undervisningstillfällen är teoretiska, sker digitalt i Zoom och kommer vara schemalagda på eftermiddagstid. Undervisningen sker med ungefär en träff på 2–3 timmar varannan vecka under vårterminen med en längre träff i början av kursen. Den inledande träffen sker både på plats och på distans samtidigt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-28