Statsvetenskap GR (C), 30 hp

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om olika statsvetenskapliga analysinriktningar och forskningsmetod samt att genomföra ett eget självständigt arbete. Kursen är uppdelad i tre moment: Statsvetenskaplig teori, Metod samt Självständigt arbete. Fokus ligger på att utveckla din förmåga att självständigt behandla statsvetenskapliga material och problemställningar.


 • Start: Vårtermin 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2840
Se kursplanen Litteraturlista
 • Start: Vårtermin 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4390
Se kursplanen Litteraturlista

Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieperiod: Vecka 36 - 23
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 2
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4141
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Vårtermin 2025

room Campus, Östersund
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieperiod: Vecka 4 - 23
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4180

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen Litteraturlista

Vårtermin 2025

room Campus, Sundsvall
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieperiod: Vecka 4 - 23
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2700

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen Litteraturlista

Undervisningens upplägg

Campuskursen har ett flertal träffar där studenten förväntas delta och där moment med obligatorisk närvaro förekommer.

Distanskursen har ett antal träffar med obligatorisk närvaro vid Campus Östersund. Tillgång till dator med internetuppkoppling-, mikrofon, webbkamera och högtalare krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A), 30 hp och Statsvetenskap GR (B), 30 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-20