Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med PLC, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (A), Digital Electronics with PLC, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: ET071G
 • Ämne huvudområde: Elektroteknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Digitalteknik med PLC
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2011-03-04
 • Fastställd: 2011-03-17
 • Senast ändrad: 2013-07-10
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i användning av PLC-system. Du får lära dig hur man använder utvecklingssystem och programmerar PLC och använder dem tillsammans med PID-regulatorer och i nätverk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
- beskriva olika typer av digitala logiska system, hur de fungerar och var de används,
- definiera grundläggande logiska operationer och dess motsvarande logiska grindar,
- använda booleska algebrans räknelagar,
- konstruera enkla sekventiella system,
- beskriva ett PLC-system, dess koppling till industriella processer,
- designa och implementera ett PLC-system utifrån en given specifikation,
- visa kopplingen mellan PLC system och PID regulatorer,
- beskriva grunderna för att styra PLC system över datanätverk,
- lösa det viktigaste för säkerhet inom PLC system

Innehåll

Digitala arkitekturer
Grundläggande logik
Digitala komponenter, kombinatoriska och sekventiella
PLC, möjligheter och begränsningar
Design med PLC system
PLC med PID-regulatorer
PLC i nätverk
Säkerhet i PLC system

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik C.
Eller:
Matematik 3b / 3c
(OB 4)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsinsatsen för hela kursen omfattar normalt 200 timmar. Kursen ges på distansform med webbaserat undervisningsmaterial. Laborationer görs i form av datorsimuleringar på den egna datorn.

Kursen innefattar en fysisk träff för en skriftlig tentamen och redovisning av det fungerande projektet.

Handledning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

2.0 hp, L103: Laborationer med skriftlig rapport
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, P103: Projekt, fungerande konstruktion och skriftlig rapport
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, T103: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

När kursen ges som distanskurs krävs egen dator och tillgång till Internet via bredband. Laborationerna kräver också tillgång till dator med operativsystem Windows och rättigheter att installera programvara.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lars-Hugo Hemert
 • Titel: Digitala kretsar
 • Ort: Sverige
 • Förlag: Studentlitteratur AB
 • Upplaga: 3
 • Kommentar: Det går bra med senare upplaga av angiven kurslitteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hans Berger
 • Titel: Automating with SIMATIC S7-300 inside TIA Portal
 • Ort: Erlangen
 • Förlag: Publicis Publishing
 • Upplaga: 1
 • Kommentar: Det går bra med senare upplaga av angiven kurslitteratur