När du är klar med dina studier på Musik- och ljuddesignprogrammet får du en högskoleexamen. Om du vill läsa vidare till kandidatexamen finns den möjligheten hos Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna.

Ljudproducent

För mer information om denna möjlighet kan ni kontakta Johan Nordin hos Högskolan Dalarna eller Martin Kunst hos Linnéuniversitetet.

Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna


Genom att läsa de sista två terminerna (30 hp vardera) på Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna, så kan du läsa till de 60 hp som saknas för en filosofie kandidatexamen (180 hp).

Detta extra år kan påbörjas antingen på höstterminen eller på vårterminen. Börjar man på höstterminen så börjar man med termin 5 följt av termin 6 på vårterminen efter. Vill man istället börja på vårterminen läser man således termin 6 först, och sen termin 5 på höstterminen efter. Dessa två terminer kan alltså läsas i vilken ordning man vill.

Termin 5 (Ljudproduktion, fördjupningskurs, 30 hp) består av tre delkurser; Vetenskaplig teori och metod (7,5 hp), Individuellt vald fördjupning (7,5 hp) samt Examensarbete: C-uppsats (15 hp). De två första delkurserna är förberedande inför skrivarbetet i tredje delkursen.

Termin 6 (Musikproduktion, fördjupningskurs, 30 hp) består av två delkurser på vardera 15 hp; Projektarbete, samt Praktik. Under de första 10 veckorna gör ni ett eget valt examinerande projektarbete, och under de sista 10 veckorna på terminen genomför ni en arbetsplatsförlagd utbildning, praktik.

Dessa två terminer är campusförlagda, dock krävs inte att studenterna är helt boende i Falun. Utan en del av studierna kan bedrivas på egen hand, dock måste man vara i Falun för viktiga föreläsningar och seminarier. Vill man inte bosätta sig i Falun så blir det alltså en del resande.

För start på våren ska ansökan göras senast 15 oktober, och för start på hösten ska ansökan göras senast 15 april. Observera att ansökan till senare del av program ej är öppen för sen anmälan. En student som vill läsa sista året ska ha 120 hp från Musik- och ljuddesignprogrammet för att vara behörig.

 

Här hittar du mer info på programsidan för Ljud- och musikproduktionsprogrammet:

Mer info om antagning till senare del av program, samt länk till anmälan

För mer information

Kontakta Johanna Rosenblad, programansvarig för Ljud- och musikproduktion
E-post: jre@du.se
Telefon: 023-77 88 64

Linnéuniversitetet

Linneuniversitetet

Information om att läsa vidare på kandidatnivå

(Uppdaterad 2021-04-12)

För dig som har läst Musik- och ljuddesignprogrammet (MoLD) vid Linnéuniversitetet (Lnu) och nu tar ut er examen hos oss, finns det möjlighet att fortsätta era studier genom att läsa en kandidatkurs i musikvetenskap. Om du är intresserad av detta är det nu dags att söka.

Förkunskapskrav för studenter från MoLD är:

 • Att samtliga kurser i MoLD är avklarade.
 • Att du läst MoLD och tagit ut examen på Lnu, d.v.s. att din examen är inom
  huvudområdet musikvetenskap.

Kandidatkursen i musikvetenskap heter 2MV10E Musikvetenskap III. Den ges på
heltid varje hösttermin och erbjuds ht21 både som campus- och distanskurs. Kursen
är uppdelad i tre delkurser:

 • Teori och metod, 10 hp. I kursen ges en överblick över olika teoretiska och
  metodologiska områden inom ämnet musikvetenskap. Du får också möta
  forskare som presenterar sin forskning och hur det arbetat med specifika
  begrepp och genom det också få en inblick i olika musikvetenskapliga
  forskningsområden.
 • Individuell litteraturkurs, 5 hp. Kursen är en litteraturkurs och baseras på
  läsning och seminarier utifrån musikvetenskaplig litteratur.
 • Självständigt arbete, 15 hp. ”Kandidatuppsats”. Med hjälp av en handledare,
  genomför du en egen undersökning inom eget valt musikvetenskapligt
  område.

Sammantaget ger kursen därmed både en fördjupning inom ett musikvetenskapligt
område som utgår från dina egna intressen och en breddad förståelse för
musikvetenskap som ämne.

Så här söker du

Kursen söks via antagning.se. Välj någon av följande varianter (obs olika
anmälningskoder om du söker campus- respektive distansversionen):

 • Musikvetenskap III, examensarbete, anm.kod LNU-06830 (distans).
 • Musikvetenskap III, examensarbete, anm.kod LNU-06826 (campus)

Observera att antagningssystemet inte alltid klarar av att hantera meriter från olika
program. Så om du när du söker får besked om att du inte är behörig alternativt
antagen med villkor, så kontakta mig.

Veta mer?

Tveka inte att kontakta mig om det är några frågor om vår kandidatkurs och/eller andra kurser vi ger på distans och på campus.

Kontaktperson: Karin L. Eriksson, karin.eriksson@lnu.se