Helfartsprogrammet

Helfart innebär att du läser fyra 7,5 hp kurser per termin, totalt 30 hp per termin. Du läser då två 7,5 hp-kurser parallellt och hela programmet omfattar då fyra terminer.

Sök till programmet

Sidan uppdaterades 2024-02-27