Vanliga frågor om musik & ljuddesign

Funderar du över något? Här finns de vanligaste svaren på dina frågor.

Studieadministrativa frågor

Vad kostar det att studera på programmet (kursavgifter, kurslitteratur, utrustning)?

Det är inga kursavgifter på högskolekurser (mer info se nedan). Kurslitteratur svårt att säga, varierar för varje kurs och hur mycket av litteraturen och till vilket pris du köper. Minimum 4-500 kr/kurs. Du får vända dig till studentkåren om du är intresserad av att bli medlem i studentkåren. Kårmedlemskapet är inte obligatorisk och om du går programmet på halvfart betalar du bara halv kåravgift.


Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Som svensk medborgare behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift.
https://antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Är det några obligatoriska campusträffar på programmet?

Introduktionsträffen vid programstarten i slutet av januari är inte obligatorisk. Däremot är inspelningssessionen i kursen Inspelning i Studio obligatorisk.

Vi vill verkligen uppmana dig att prioritera de få campusträffarna. En unik möjlighet att både träffa studiekamrater och lärare i verkligheten och samtidigt besöka ett lärosäte.

Har ni någon höstantagning till programmet?

Tyvärr gör vi inga antagningar till Musik och ljuddesign till höstterminen utan antagningarna görs på våren med ansökningar mellan 15 september och 15 oktober.

För att bli antagen till programmet krävs grundläggande behörighet. Vad innebär det?

Har jag någon chans att bli antagen om jag gör en sen ansökan?

Du hamnar på en reservlista och placeras sist i kön. Chansen för dig att bli antagen beror på hur många sökande vi har sedan tidigare.

Kan jag byta från halvfartsstuider till helfartsstudier (eller tvärtom)?

Du kan om det finns plats byta till helfartsstudier efter två års halvfartsstudier.  (om man byter redan efter ett år blir det ett år halvfart, ett år helfart och sedan blir det ett år halvfart kvar på slutet, d.v.s du vinner ingen tid på att byta efter ett år).

Hur avbryter jag mina studier på programmet?

Om du inte avser att delta i programmet eller vill avbryta studierna ber vi dig att kontakta vår studieadministratör på det lärosäte där du är inskrivenAnge ditt personnummer, namn och programnamn.

Kan jag göra uppehåll i mina studier på programmet?

Du har också möjlighet att begära studieuppehåll om du avser att återuppta dina studier på programmet  i framtiden. Kontakta en studieadministratör på det lärosäte där du är inskriven. Ange ditt personnummer, namn och programnamn. 

Du bör även kontakta CSN om du har studiemedel. När du är redo att återuppta studierna kontaktar du oss och blir då omregistrerad på programmet.

Jag har kommit efter i mina studier och behöver hjälp att planera mina studier i framtiden. Hur gör jag då?

Kontakta programansvarig på ditt lärosäte och gör tillsammans en individuell studieplan för där vi skriver in vilka kurser du ska läsa under din återstående studietid. I planen väljer du en studietakt som passar dig.

Hur anmäler jag mig till kurser i programmet? (Gäller när du är antagen i programmet)

Du anmäler dig till kurserna via antagning.se. Du får information om hur det går till och när det ska göras via ett meddlande i pågående kursrum i god tid före varje anmälningsomgång. Anmälning görs terminsvis, dvs man gör anmälningen 2 gånger per år.

Kan jag efteranmäla mig till en kurs?

Om du har missat att anmäla dig i tid så kan du efteranmäla dig genom att gå in på anmälningssystemet i Moodle på miun.se/student (se ovan) och dessutom skicka ett mejl till Brian Johnston brian.johnston@miun.se  att du har gjort en sen anmälan.

Hur får jag mina inloggningsuppgifter till kurserna?

Du kommer under programmets gång att få inloggningsuppgifter från flera lärosäten. Den första från Mittuniversitetets inloggningsuppgifter därefter måste du på egen hand skaffa inloggning till Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna.

Hur registerar jag mig på en kurs?

Rutinerna för kursregistrering ser olika ut för olika lärosäten och kurser och framgår av kursinformation och välkomstbrev till kursen.

Hur avregistrerar jag mig från en kurs?

Om du inte tänker att delta i en kurs som du är registrerad på, eller önskar avbryta en kurs kontaktar du en studieadministratör på lärosätet som då avregistrerar dig från kursen.

Jag har varit registrerad på en kurs tidigare men är inte klar med alla moment. Hur omregistrerar jag mig till en kurs?

Om du ska återuppta en kurs som du tidigare varit registrerad på men inte inte slutfört så kontaktar du en studieadministratör för att omregistrera dig kursen.

Vilken examen får jag på programmet?

Efter avslutade studier vid det tvååriga programmet Musik- och ljuddesign får du det som kallas en ”generell” högskoleexamen. Denna examinen vilar på en vetenskaplig grund.

Kan jag fortsätta min studier till en kandidatexamen?

Efter godkända kurser vid programmet Musik- och ljuddesign, finns möjligheter att läsa ett tredje år vid Ljud- och musikproduktionsprogrammet i Falun eller Linnéuniversitetet, för en kandidatexamen i Ljud- och musikproduktion respektive Musikvetenskap. Om du är intresserad av detta kan du få information av Henrik Carlsson (hka@du.se) som är ansvarig för programmet hos Dalarna, och Karin Hallgren (Karin.Hallgren@lnu.se) som är ansvarig hos Linnéuniversitetet.

Lärplattformar

Vilka lärplattformar används på kurserna?

Mittuniversitetet och Linnéuniversitet använder sig av lärplattformen Moodle medan Högskolan Dalarna använder lärplattformen Fronter.

Frågor om utrustning

Vilken utrustning behöver jag?

En programvara, ett ljudkort med minst två mikrofoningångar samt två mikrofoner behövs för att kunna tillgodogöra sig denna utbildning!

Läs mer om utrustning

Sidan uppdaterades 2023-01-02