Utbildning_Beteendevetenskapligt_program

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Kunskap om hur människan lär sig och agerar har stor betydelse. Dessa kunskaper är tillämpbara inom många områden, från förändring och utveckling av organisationer, rekryterings- och kompetensutvecklingsfrågor till ledning av förändrings- och utvecklingsprocesser och utrednings-/utvärderingsarbete.


Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 80
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2551

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Anmälan:Sista anmälningsdag är 15 april 2024

Om programmet

Inom utbildningen läser du bland annat pedagogik och sociologi för att förstå hur olika faktorer som sociala, kulturella och samhälleliga påverkar vårt agerande. Utbildningen har en inriktning på ledarskap och förändringsprocesser och erbjuder en förståelse för bland annat människan som livslångt lärande varelse, som en länk mellan organisation och individ, som tänkande och kännande agent i ett sammanhang, som kommunikativ individ i en grupp, samt som handlande i förändring, samhällelig som organisatorisk. Inom utbildningens femte termin ingår också verksamhetsförlagd utbildning (vfu), där du studerar något på en arbetsplats på valfri ort, och på så vis får ytterligare möjlighet till förankrad förståelse för dina studier i en praktik.

Utbildningen ger en bred kunskapsbas och beteendevetare återfinns på hela arbetsmarknaden inom såväl privat som offentlig sektor.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges på distans med obligatoriska sammankomster. I praktiken innebär detta att du studerar på egen ort i ca fyra veckor och möts på plats på Campus Sundsvall ca en vecka för en så kallad campusvecka, totalt ca tre sammankomster per termin. Sammankomsterna kan variera i de ingående kurserna och vara något färre eller fler, vanligast är ca tre obligatoriska tillfällen per termin, de varar ca tre till fem dagar per gång. Under campusveckorna är det föreläsningar, workshops, grupparbeten, seminarier, tentamen och annan typ av examination. Vi erbjuder inga alternativ till dessa campusveckor, därför går det inte att ta del av föreläsningar i efterhand eller dylikt utan deltagandet baseras på aktiv närvaro på campus. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs då det kan förekomma schemalagda aktiviteter som kräver headset och webbkamera mellan campusträffarna.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov.

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Education

Efter utbildningen

Utbildningen ger en bred teoretisk kunskapsbas om människan och mänskligt beteende på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Därför återfinns också beteendevetare brett representerade på arbetsmarknaden, inom såväl privat som offentlig sektor. Beteendevetarens arbetsuppgifter styrs av utbildningens inriktning men ligger ofta inom ledarskap-, utbildnings-, utvecklings- och utredningsarbete eller arbetsledning alternativt tekniskt arbete där människan/teknikanvändaren står i fokus. Därför kommer du att kunna arbeta med människor, grupper och organisationer där det finns ett behov av högskoleutbildning i beteendevetenskap.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22