Nätverksdrift, 120 hp

Spara favorit

Datornätverk är ryggraden i dagens IT-samhälle och nätverken kräver drift och underhåll för att fungera. Branschen växer och antalet datornätverk som byggs ökar hela tiden. Mittuniversitetets program Nätverksdrift ger dig därför en utbildning med högt marknadsvärde. Som utbildad nätverksspecialist eller -administratör har du ett ansvarsfullt och flexibelt arbete och hanterar design, administration, drift och säkerhet av stora som små datornätverk med tillhörande nättjänster.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att få praktiska och teoretiska kunskaper för ett arbete med övervakning, drift och underhåll av datornätverk. Nätverken används för att leverera data för tjänster som IP-telefoni, IPTV, spel och andra multimediala tjänster. Dessa kompetenser är en bristvara i industrin och yrken kopplade till nätverksdrift är mycket eftertraktade på marknaden just nu.

Du får på kort tid tillräckligt djupa praktiska kunskaper för att som nätverksadministratör eller nätverksspecialist kunna planera och bygga upp komplexa datornätverk som har hög säkerhet och prestanda. Dina andra uppgifter kan vara att sköta drift och underhåll av nätverk samt olika nättjänster, oavsett om operativsystemet är Linux/Unix eller Windows-baserat.

Flera av kurserna är projektkurser där du kommer att ingå i en grupp studenter med skilda kunskaper i modellering och implementering. Dessa projekt lär dig att använda dina egna färdigheter och att kommunicera effektivt med de andra i utvecklingsarbetet, kunskaper som efterfrågas av arbetsgivarna.

Utbildningen ges på distans och på heltid så du måste räkna med att lägga ned minst 40 timmar i veckan på dina studier. Föreläsningarna som du tar del av sker på dagtid, men det finns även möjlighet att se inspelade föreläsningar i efterhand.

Arbetsmarknaden är mycket god för dig som är nätverksspecialist.

Sammankomster

Utbildningen ges i distansform med cirka fyra träffar per termin på Campus Sundsvall för att genomföra seminarier och praktiska laborationer. Dessa är viktiga moment där du praktiskt konfigurerar switchar och routrar i Mittuniversitetets avancerade nätverkslaboratorium.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examen efter genomförda studier

Högskoleexamen
Examensbenämningen är Högskoleexamen med inriktning mot datateknik, vilken översätts till Higher Education Diploma with specialization in Computer Engineering.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig möjligheten att arbeta som nätverksspecialist eller nätverksadministratör med uppgift att planera, bygga upp och administrera fasta eller trådlösa nätverk. Arbetsmarknaden är mycket god för dig som studerat nätverksdrift.

Arbetslivskontakt

Studierna bedrivs i nära samarbete med forskare och näringsliv. Som avslutning genomför du ofta ett större examensarbete i samarbete med något företag som är aktivt inom området nätverksdrift.

Artiklar i relation till utbildningen

Med ett moln i portföljen

På IT-företaget Portalplus i Sundsvall är man ständigt på jakt efter nya medarbetare. Utmaningen är att hitta duktigt folk, menar VD David Jonsson. "Det behövs nya kunskaper, IT-branschen är inne i ett skifte", säger han.

Tusen servrar kräver sitt

Försäkringskassan i Sundsvall är en gigantisk driftsfabrik av datorer. Därför är de också i ständigt behov av kunnigt folk. "Titta ned i kokande tagliatelle, så ser vårt datasystem ut", säger Lennart Sanderyd, teknikchef.

Läs mer

Data och IT
Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...