År 1
Programvaruteknik introduktionskurs, 7,5 hp
Programmeringens grunder, 7,5 hp
Mjukvaruutveckling, 7,5 hp
Datorkommunikation och nätverk med tillämpningar i Linux, 7,5 hp
Diskret matematik för programmerare, 7,5 hp
Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript, 7,5 hp
Objektorienterad programmering I, 7,5 hp

År 2
Objektorienterad programmering II, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande och argumentation, 7,5 hp
JavaScriptbaserad webbutveckling, 7,5 hp
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp
Metoder och verktyg i mjukvaruprojekt, 7,5 hp
Operativsystem, 7,5 hp
Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp*
Mjukvarusäkerhet, 7,5 hp*
*Alt. Självständigt arbete (på B-nivå för högskoleexamen), 15 hp

År 3
Software Quality, 7,5 hp
Presentation av ny teknik, 7,5 hp
Programmeringsparadigm, 7,5 hp
Reaktiv programmering, 7,5 hp
Tillämpad datateknik mjukvaruprojekt, 7,5 hp
Artificiell intelligens för agenter, 7,5 hp
Självständigt arbete (på C-nivå för kandidatexamen), 15 hp