År 1
Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Operativsystem introduktion med tillämpningar i Linux, 7,5 hp
Programmeringens grunder, 7,5 hp
Datakommunikation och nätverk med tillämpningar i Linux, 7,5 hp
Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript, 7,5 hp
Diskret matematik för programmerare, 7,5 hp
Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
Objektorienterad programmering I, 7,5 hp

År 2
Vetenskapligt skrivande och argumentation, 7,5 hp
Objektorienterad programmering II, 7,5 hp
JavaScript-baserad webbutveckling, 7,5 hp
Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp
Metoder och verktyg i mjukvaruprojekt, 7,5 hp
Påbyggnadskurs i Python, 7,5 hp
Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp*
Mjukvarusäkerhet, 7,5 hp*
*Alt. Självständigt arbete på B-nivå, 15 hp

År 3
Programmering med samtidighet och parallellism, 7,5 hp
Presentation av ny teknik, 7,5 hp
Software Quality, 7,5 hp
Reaktiv programmering, 7,5 hp
Tillämpad datateknik, 7,5 hp
Artificiell intelligens för agenter, 7,5 hp
Självständigt arbete på C-nivå, 15 hp