År 1
Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Operativsystem introduktion med tillämpningar i Linux, 7,5 hp
Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp
Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp
Datakommunikation och nätverk med tillämpningar i Linux, 7,5 hp
Diskret matematik för programmerare, 7,5 hp
Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
Metoder och verktyg i mjukvaruprojekt, 7,5 hp

År 2
Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp
Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript, 7,5 hp
Java för C++ programmerare, 7,5 hp
XML, 7,5 hp
Designmönster med C++, 7,5 hp
Webbprogrammering, 7,5 hp
Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp*
IT-forensik, 7,5 hp*
*Alt. Självständigt arbete, 15 hp

År 3
Systemprogrammering i UNIX/Linux, 7,5 hp
Presentation av ny teknik, 7,5 hp
Programmering med samtidighet och parallellism, 7,5 hp
Java Enterprise-utveckling med J2EE-standarden, 7,5 hp
Tillämpad datateknik mjukvaruprojekt, 7,5 hp
Artificiell intelligens för agenter, 7,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp