Ekoentreprenör för hållbar utveckling, 180 hp

Utvecklingen mot ett hållbart samhälle går inte så fort som vi många gånger önskar. Trots att tekniken finns och att vi ofta vet vad som behöver göras, bromsas den av ekonomiska och juridiska hinder eller av en oro för förändringar. Som ekoentreprenör ser och löser du sådana problem. Din kompetens behövs både i den privata och offentliga sektorn, där du kan arbeta som till exempel miljöstrateg, miljöansvarig, energirådgivare, miljöhandläggare, miljöinspektör, samt med miljökommunikation och hållbar upphandling.


Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4491
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Hösttermin 2024

room Campus, Östersund
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4501
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Entreprenörskap är ett ord som kanske främst har förknippats med företagande. Numera har begreppet vidgats till att även innefatta ett göra-perspektiv hos myndigheter och andra inom den offentliga sektorn. På programmet utbildar vi för båda dessa marknader.

Med kunskap och förståelse utifrån ett entreprenörsperspektiv kan du till exempel arbeta med miljövänlig upphandling i den offentliga sektorn, eller hjälpa företag att hitta nya gröna marknader, nya produktionsmetoder eller nya råvaror. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, tränar dig i att se problem och frågeställningar ur olika perspektiv. Resultatet blir praktiska färdigheter och en helhetssyn som är viktig i framtidens samhälle.

Delar av utbildningen ges på engelska.

Samläsning sker mellan distans- och campusstudenter samt mellan våra tre olika ekoprogram – Ekoteknik, Ekoingenjör och Ekoentreprenör för hållbar utveckling. Det gör att klassen blir stor och ger många tillfällen till erfarenhetsutbyte för dig som studerar. Du kommer också att samläsa med internationella studenter, vilket bidrar till ett internationellt perspektiv på miljöfrågor.

Den utbildningsform vi använder oss av kallas för blended learning, eller kombinerat lärande. Det innebär att campus- och distansstudenter undervisas som en gemensam grupp och att vissa moment genomförs på campus, andra på distans. Distansstudenterna behöver alltså resa till campus ibland, medan campusstudenterna alltid samlas på campus, även vid de tillfällen som undervisningen sker via ett distansverktyg.

Undervisningens upplägg

De studenter som läser på distans har 2-3 obligatoriska sammankomster per termin i Östersund och 10-15 obligatoriska digitala sammankomster dagtid.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap beroende på sammansättningen av valbara kurser. Examensbenämningarna översätts i båda fallen till Degree of Bachelor of Science with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

Entreprenörer av olika slag behövs både i den privata och offentliga sektorn, till exempel som miljöstrateg, miljöansvarig, energirådgivare, miljökommunikatör, upphandlare med fokus på hållbar upphandling, och som miljöinspektör och miljöhandläggare i kommuner, på länsstyrelser och statliga myndigheter.

Efter utbildningen kan du också välja att fördjupa dina kunskaper ytterligare genom att läsa vidare på vårt internationella masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling.

Arbetslivskontakt

Miljö- och ekoteknikutbildningarna i Östersund har en lång tradition av praktiska moment i undervisningen. Sedan 1983 har studenter jobbat mot både företag och myndigheter under studietiden. Arbetslivskontakten blir en viktig del i din kunskapsinhämtning och gör dig också mer motiverad att studera.

Intervju

Kontakt

Läs mer

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22