Student med laptop

Som energiingenjör har du ett finger med i flera olika samhällsutvecklande sammanhang. Klimatanpassning, förnybar energiproduktion, effektivare bostäder, elbilar och andra elektrifierade transporter är bara några av många olika områden där energiingenjörens kompetens är helt nödvändig. Vårt distansprogram Energiingenjör rustar dig för att vara med och utveckla smarta energilösningar för framtiden.


Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-H2621
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Det här är en utbildning för dig som vill arbeta med två av våra största utmaningar, klimat och energi. Omvandlingen till framtidens klimatneutrala energisystem pågår för fullt. Helt nya industrier som gör anpassningen möjlig startar på många platser i Sverige; företag som utnyttjar den nya cirkulära ekonomin och som bidrar med produkter och kunskap om ny energiteknik och digitaliserade smarta energisystem. Dessutom förnyas befintliga energilösningar så att de uppfyller våra framtida förväntningar på funktion, kvalitet och miljö. Programmet ger dig verktyg och kunskap som efterfrågas av många arbetsgivare i hela Sverige.

Vår utbildning fokuserar på energiförsörjning i byggnader och företag, el- och värmeproduktion och effektiv energianvändning. Du får en djup kunskap om smarta energisystem, digitalisering och styrning eftersom programmet samläser tillsammans med studenter på programmet Automationsingenjör. Med kunskap inom dessa områden får du stora fördelar på arbetsmarknaden, och kan till exempel delta i samhällsutvecklande samarbeten där AI och automation ingår.

Programmet är ett distansprogram med digitala lektioner och övningar som sker på dagtid. Du kan planera dina studier på egen hand och utnyttja utbildningens inspelade lektioner och andra digitala lärverktyg. Studierna sker på heltid, men det flexibla upplägget gör att det är möjligt att delvis kombinera med arbete. Du bör dock ha i åtanke att studierna är så pass omfattande att du behöver räkna med att lägga ned minst 40 timmar i veckan på dem. Två till tre gånger per termin träffas vi på Campus Sundsvall och HETA (Härnösands energitekniska arena) för laborationer, seminarier och andra obligatoriska moment.

Det första året läser du inledande energikurser, matematik och andra ingenjörskurser. Andra året fokuserar förutom energikurserna även på elektroteknik, styr- och reglerteknik samt industriell ekonomi. Programmet avslutas det tredje året med mer tillämpade kurser där du får fördjupa dig i flera energitekniska områden innan utbildningen avslutas med ett tio veckors examensarbete.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs som repetition av gymnasiematematiken. Kursen kan följas på distans två veckor innan programstart.

Undervisningens upplägg

Programmet har sammankomster två-tre gånger per termin för laborationer, seminarier och andra obligatoriska moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot energiteknik, som översätts till Degree of Bachelor of Science in Engineering: Energy Engineering.

Efter utbildningen

Branschen har stort behov av ingenjörer med kompetens inom energiteknik och digitalisering. Som energiingenjör är du därför eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta med att effektivisera, utveckla, projektleda, upphandla olika energilösningar hos en mängd olika arbetsgivare som energibolag, fastighetsbolag, industrier och konsultföretag. Du kan räkna med att bli eftertraktad hos engagerade arbetsgivare som behöver din hjälp att anpassa sin verksamhet till framtidens energisystem.

Arbetslivskontakt

Vi driver utbildningen i nära samverkan med våra partners inom branschen. Ambitionen är att studenterna gör det avslutande examensarbetet på ett företag. Det är vanligt att sommarjobb eller examensarbete leder till en anställning efter utbildningen.

Mer om utbildningen

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-02-16