Examensprojekt Grafisk design

I det självständiga arbetet arbetar studenterna med designlösningar kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Resultatet av examensprojektet ställs sedan ut på Sundsvalls Museum och presenteras för publik.

Grafisk design examensprojekt

Sidan uppdaterades 2022-10-11