Learning lab

Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg, 60 hp

Magisterprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta strategiskt för ett hälsofrämjande arbetsliv. Programmet ger specialkompetens för att arbeta och driva förbättringsarbete kring arbetsmiljö- och hälsorelaterade frågor i arbetslivet.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 50%
  • Antal platser: 25
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V4020

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Om programmet

Utbildningen ger dig kunskap om hur arbetsmiljöstrategiska insatser i organisationer kan genomföras. Vidare får du kompetens om hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas. Arbetsmiljöbrister, ohälsa och sjukfrånvaro medför stora kostnader för individer, organisationer och för samhället. Vikten av ett hälsosamt arbetsliv betonas därför alltmer, inte bara utifrån de anställdas hälsa och välbefinnande, utan också för organisationers utveckling. Forskning visar att framgångsrika organisationer ser hälsa och goda arbetsvillkor som en konkurrensfördel och en förutsättning för att kunna rekrytera framtida arbetskraft.

Programmet tar upp en rad viktiga moment: arbetslivets och ledarskapets betydelse för en hållbar arbetsmiljö och god hälsa i organisationer, risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön, juridiska perspektiv på arbetsmiljö och rehabilitering samt verktyg för arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Utbildningen ökar din förmåga att möta arbetslivets krav på fördjupade kunskaper inom området arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Programmet passar för dig som har en kandidatexamen och gärna arbetslivserfarenhet inom arbetsmiljö-, personal- eller hälsoområdet. Programmet ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges på halvfart och som distansutbildning dagtid, vilket innebär frivilliga sammankomster och obligatoriska seminarier via webbaserad utbildningsplattform under dagtid.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet rehabiliteringsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Rehabilitation Science

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning är du väl rustad för att arbeta strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor samt för att bidra till forskningsbaserad verksamhet.

Arbetslivskontakt

I utbildningen kommer du att ta del av hur olika former av arbetsmiljö-, hälso- och rehabiliteringsarbete bedrivs i praktiken.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-26