Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeutbildning – Decentraliserad, 180 hp

I denna decentraliserade sjuksköterskeutbildning får du som bor i glesbygd en unik möjlighet att läsa din utbildning inom vald kommun / studieort. Därmed kan du minimera dina resor till campusorterna, Sundsvall eller Östersund, för att läsa din utbildning.

Sidan uppdaterades 2023-02-01