Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeutbildning - Decentraliserad, 180 hp

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter. I denna decentraliserade sjuksköterskeutbildning får du som bor i glesbygd en unik möjlighet att läsa din utbildning inom vald kommun / studieort. Därmed kan du minimera dina resor till campusorterna Sundsvall eller Östersund för att läsa din utbildning.

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sollefteå
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 8
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V7031

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Ånge
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 8
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V7041

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Strömsund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 8
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V7051

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Bispgården
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 8
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V4571

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sveg
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 8
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-V4581

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

I sjuksköterskeyrket är omvårdnad huvudområde och medicinsk vetenskap ett viktigt komplement. Att lära sig kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i utbildningen. Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem.

Du har ett eget aktivt ansvar för ditt lärande. Både teoretiska och praktiska studier ingår i utbildningen och föreläsningar, grupparbeten, fältstudier, seminarier, metod- och simuleringsövningar samt verksamhetsförlagd utbildning (vfu) varvas.

De studieorter som finns inom programmet är Bispgården, Sollefteå, Strömsund, Sveg och Ånge. Du kommer att ingå i en mindre studiegrupp på den studieort du sökt till, där stora delar av undervisningen sker via ortens angivna lärcenter eller liknande. Många av föreläsningarna kommer att ske digitalt där du och din studiegrupp bildar en egen klass tillsammans med övriga studiegrupper från de andra studieorterna inom programmet. Din lokala studiegrupp får också en egen mentor som är en lärare från Mittuniversitetet.

Den verksamhetsförlagda delen är förlagd till Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och kommunernas hälso- och sjukvård samt hos privata vårdgivare.

Undervisningens upplägg

Dina studier kommer i största möjliga mån att utgå från den studieort du sökt till, där du troligen också är bosatt. Det är viktigt att veta att en stor del av din VFU kommer att ske på den lokala orten eller så nära möjlighet ges. Viss VFU, praktiska moment och praktiska examinationer kommer att behöva utföras på annan ort/campus. Antalet sammankomster på campus kommer att omfatta ca 25 dagar (exkl VFU) under hela utbildningen.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Filosofie kandidatexamen
Sjuksköterskeexamen

Sjuksköterskeexamen
som översätts till Degree of Bachelor of Science in Nursing

samt
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Som sjuksköterska kan du arbeta både i offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden ser ljus ut och det kommer att råda stor efterfrågan på sjuksköterskor framöver, både inom glesbygd och centralorter.
Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden. Du kan även ansöka om legitimation för att arbeta i andra länder.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-10-03