Mittuniversitetets studenter har ett bra rykte i branschen

Mathilda Ejefalk berättar om vad hon lärde sig under praktiken och varför hon tycker att man ska söka till journalistprogrammet.

Mathilda, journalistprogrammet

Sidan uppdaterades 2022-10-10