Kandidatprogram i Kriminologi, 180 hp

Kunskap om de bakomliggande orsakerna till brottslighet, brottslighetens former och dess konsekvenser är en förutsättning för att framgångsrikt förebygga och hantera effekterna av brott och att skapa ett tryggare samhälle. Kriminologiprogrammet ger dig en helhetssyn på brottslighet som samhällsfenomen och verktyg för att utföra brottspreventivt och trygghetsskapande arbete.


Hösttermin 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2993
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Kandidatprogrammet i kriminologi vänder sig till dig med intresse för våld och brott. Under programmet får du fördjupa dig i frågor som rör brottslighetens orsaker, olika former av brottslighet, dess konsekvenser samt samhällets respons på brottslighet. Innehållet utgår ifrån ett övergripande kritiskt fokus och genomsyras av en helhetssyn som belyser brottslighet på både individ- och samhällsnivå. Vidare får du en bredare förankring i samhällsvetenskap, då du själv väljer om du vill läsa statsvetenskap eller sociologi som andraämne vilket förbereder dig väl inför ett arbete inom våld och brottsprevention.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet kriminologi
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Criminology

Efter utbildningen

Utbildningen ger en god grund för att arbeta inom en växande sektor som omfattar brottsprevention och trygghetsskapande arbete. Som utbildad kriminolog kan du arbeta som bland annat utredare, analytiker, samordnare och rådgivare. En kandidatexamen ger dig också behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Om programmet

En man med mörkt hår och en kvinna med blont hår sitter i en soffa och pratar

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-03-13