Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Kommunikations- och PR-programmet, 180 hp

Vill du arbeta med kommunikation, marknadsföring, medier, reklam eller PR? I vårt program får du lära dig strategisk kommunikation, hur det kommunikativa samspelet mellan olika aktörer i samhället fungerar, hur du definierar målgrupper, gör kanalval, tar fram strategier och formulerar mål. Kommunikationskompetens har blivit allt viktigare och mer efterfrågad på arbetsmarknaden och vår ambition är att utbilda Sveriges vassaste kommunikatörer.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 25
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K2881
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Under det första året hos oss läser du grundläggande teorier om medie- och kommunikationsvetenskap och strategisk kommunikation. Dessutom läser du om organisationers struktur, kommunikation och analys av omvärlden.

Vårterminen börjar med att du lär dig hur du kan leda med kommunikation. Därefter får du lära dig mer om det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, medier, medborgare, kommunikatörer och PR-konsulter. Det första året avslutas med att du får insikter i hur du tar fram strategier, formulerar mål, definierar målgrupper och väljer kanaler när du arbetar med kunder och kampanjer.

Under våra ”praktiska tisdagar” får du lära dig praktiska arbetsuppgifter som en kommunikatör kan ha, som att filma, layouta och skriva målgruppsanpassat samt ta fram material för både tryck och digitala kanaler.

Under andra året har du tio veckors praktik och då har du goda möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsplatser. Du läser om olika vetenskapliga metoder som du sedan, tillsammans med andra studenter, använder dig av när du skriver en vetenskaplig rapport.

Det tredje året får du lära dig att leda projekt och i samarbete med andra studenter och en extern uppdragsgivare, öva dig i att praktiskt tillämpa det du har studerat teoretiskt. Du kan också välja att studera en termin utomlands. De sista tio veckorna på utbildningen skriver du, tillsammans med en annan student, ett examensarbete i form av en uppsats.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Science.

Efter utbildningen

Yrken inom kommunikation och PR är i ständig utveckling och med sociala mediers genomslag behöver organisationer rätt kompetens för att nå ut till sina målgrupper. Efter utbildningen kan du arbeta kreativt med kommunikativ problemlösning i flera olika yrkesroller. Våra före detta studenter hittar du över hela landet och våra egna undersökningar visar att de står sig väl i konkurrensen om jobben. De arbetar som exempelvis PR- och kommunikationskonsulter, projektledare, marknadskommunikatörer, digitala strateger, webbredaktörer och kommunikatörer inom såväl privat som offentlig sektor. För dig som vill läsa vidare kan vi erbjuda kurser på avancerad nivå, bland annat Strategisk digital kommunikation och Kriskommunikation.

Arbetslivskontakt

Vi har nära samarbete med företag, branschorganisationer och med våra före detta studenter och vi tycker att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand. Därför har vi ett speciellt branschråd som vi samarbetar med när det t.ex. gäller utveckling av nya kurser. Branschrådet består av ett tiotal välkända representanter från olika företag inom kommunikationsbranschen. Kommunikations- och PR-programmet har även, utöver den tio veckor långa praktikkursen, branschnära och yrkesförberedande inslag i många andra av sina kurser. Efter utbildningen har du möjlighet att söka en extra påbyggnadstermin med ännu mer praktik.

Studenter berättar

I sociala medierKontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-03-19