Gamla bildbanksbilder

Kompletterande pedagogisk utbildning är en påbyggnadsutbildning för dig som vill bli ämneslärare och som redan har avklarade högskolestudier i ett eller flera skolämnen. Under utbildningen får du genom teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Utbildningen har också en stor del verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning prövar dina kunskaper i skolan. Programmet ges som campus-distansutbildning med studier på heltid, med två till fem samlingsveckor per termin på plats på campus i Sundsvall.


Sommar 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Sommar 2024
 • Inriktning: Ämneslärare 7-9, ett ämne
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2040
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 mars 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Sommar 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Sommar 2024
 • Inriktning: Ämneslärare 7-9, tre ämnen
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2060
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 mars 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Sommar 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Sommar 2024
 • Inriktning: Ämneslärare 7-9, två ämnen
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2030
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 mars 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Sommar 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Sommar 2024
 • Inriktning: Ämneslärare Gymnasiet, ett ämne
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2050
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 mars 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Sommar 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Sommar 2024
 • Inriktning: Ämneslärare Gymnasiet, två ämnen
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2010
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 mars 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Kompletterande pedagogisk utbildning består av ett antal kurser förlagda till två sommarterminer och två vanliga terminer. Detta innebär att utbildningen startar med en sommartermin, att du därefter läser under höstterminen och vårterminen, och att studierna avslutas under ytterligare en sommartermin. Av kurserna utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 30 hp då du tillsammans med erfarna lärare planerar undervisning och annan verksamhet i skolan. Du tränas också i att utveckla samspelet med kollegor samt med elever och deras föräldrar. Den utbildningsvetenskapliga kärnan, 60 hp, innehåller områden som är viktiga för din framtida yrkesutövning som till exempel betygsättning, läroplansteori och didaktik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Utbildningen innehåller även ett självständigt arbete som omfattar 15 hp.

Denna blankett gällande dina ämnesstudier måste bifogas ansökan!

Ladda upp den obligatoriska bilagan tillsammans med ansökan på antagning.se eller skicka in den till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
190 81 Rosersberg

Har du allmänna programfrågor får du gärna kontakta:

Programansvarig Charlotta Collén
Telefon: 010-142 8052
E-post: charlotta.collen@miun.se

Har du frågor om behörigheter m.m. får du gärna kontakta:

Fakultetshandläggare Sanna Jansson
Telefon: 010-142 81 91
E-post: sanna.jansson@miun.se

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges i form av campus-distans vilket innebär två till fem samlingsveckor per termin på campus. En samlingsvecka varierar mellan tre till fem dagar. Under dessa veckor förutsätts det att du deltar i undervisningen på campus. Obligatoriska moment förekommer.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet finns särskilda förkunskapskrav.

De särskilda förkunskapskraven varierar beroende på om du ska undervisa i åk 7-9 eller gymnasieskolan, se under Inriktningar. Oavsett inriktning måste ditt undervisningsämne vara ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen, se nedan. Även ditt andra och i förekommande fall tredje undervisningsämne ska vara något av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen. Endast helt avslutade kurser räknas som behörighetsgivande.

Behörighetsgivande ämnen vid Mittuniversitetet:

 • Biologi (se 1, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
 • Engelska
 • Fysik (se 2, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
 • Historia (se 3, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
 • Kemi (se 4, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
 • Matematik (se 5, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
 • Samhällskunskap alternativt kombination av Statsvetenskap, Sociologi, Nationalekonomi och Kulturgeografi enligt nedan
 • Svenska alternativt kombination av Svenska språket/Litteraturvetenskap enligt nedan

Godkända ämneskombinationer i samhällskunskap och svenska:

Ämneslärare åk 7-9 Samhällskunskap 90 hp alternativt Statsvetenskap 60 hp + Sociologi 30 hp alternativt Sociologi 60 hp + Statsvetenskap 30 hp alternativt Nationalekonomi 30 hp + Statsvetenskap 30 hp + Sociologi 30 hp

Ämneslärare gymnasieskolan Samhällskunskap 120 hp alternativt Statsvetenskap 60 hp + Sociologi 30 hp + Nationalekonomi 30hp alternativt Sociologi 60 hp + Statsvetenskap 30 hp + Nationalekonomi 30 hp alternativt Nationalekonomi 30 hp + Statsvetenskap 30 hp + Sociologi 30 hp + Kulturgeografi 30 hp

Ämneslärare åk 7-9 Svenska 90 hp alternativt Svenska språket 60 hp + Litteraturvetenskap 30 hp alternativt Svenska språket 30 hp + Litteraturvetenskap 60 hp

Ämneslärare gymnasieskolan Svenska 120 hp alternativt Svenska språket 60 hp + Litteraturvetenskap 60 hp alternativt Svenska språket 90 hp + Litteraturvetenskap 30 hp alternativt Svenska språket 30 hp + Litteraturvetenskap 90 hp

Förutom kravet på behörighetsgivande ämne/ämnen i dina förkunskaper krävs ett självständigt arbete omfattande 15 hp i något av de ämnen som är behörighetsgivande till kompletterande pedagogisk utbildning vid Mittuniversitetet: biologi, engelska, fysik, historia, kemi, matematik, samhällskunskap (alternativt ett självständigt arbete i något av ämnena statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi) och svenska (alternativt ett självständigt arbete i något av ämnena svenska språket och litteraturvetenskap).

Inriktningar För behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen årskurs 7-9 krävs:

Tre ämnen Ämne 1: 90 hp Ämne 2: 45 hp Ämne 3: 45 hp Självständigt arbete 15 hp i något av ämnena.

Två ämnen Ämne 1: 90 hp Ämne 2: 60 hp Självständigt arbete 15 hp i något av ämnena.

Ett ämne Ämne 1: 90 hp Självständigt arbete 15 hp i ämnet.

För att vara behörig till Ämneslärare åk 7-9 i ämnena samhällskunskap och svenska krävs 90 hp i respektive ämne.

För behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen i gymnasieskolan krävs:

Två ämnen Ämne 1: 120 hp Ämne 2: 90 hp Självständigt arbete 15 hp i något av ämnena.

Ett ämne Ämne 1: 120 hp Självständigt arbete 15 hp i ämnet.

För att vara behörig till Ämneslärare gymnasiet i ämnena samhällskunskap och svenska krävs 120 hp i respektive ämne.

Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning, Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp.

 1. Biologi kunskaper motsvarande kurser i Cell och molekylärbiologi Ekologi /morfologi ( både zoologi och botanik) Evolutionsbiologi Fysiologi Genetik

 2. Fysik kurser omfattande minst 30 hp i klassisk fysik: inkluderande kurser/kursmoment omfattande minst 5 hp vardera: mekanik, termodynamik, elektromagnetism och vågrörelselära/optik samt minst 20 hp modern fysik: inkluderande kurs i kvantmekanik om minst 5 hp.

 3. Historia Grundkurs i historia med allmän inriktning, Historia A 30 hp eller motsvarande ska ingå i de behörighetsgivande kurserna. Kurser, kursmoment som behandlar såväl svensk historia som världshistoria från äldre tider till idag ska ingå. Kurser i ekonomisk historia och idéhistoria kan ingå, i kombination med en grundkurs i historia

 4. Kemi Allmän kemi/inledande kemi 7,5 -15 hp Förutom Allmän kemi/inledande kemi krävs kemi enligt nedan: 45 hp - två av de sex nedanstående kurser/kursmoment 60 hp - tre av de sex nedanstående kurser/kursmoment 90/120 hp - fyra av de nedanstående kurser/kursmoment Kurser/kursmoment i

 • biokemi
 • fysikalisk kemi/yt- och kolloidkemi/jämviktslära/termodynamik
 • organisk kemi/polymerkemi
 • oorganisk kemi/materialkemi
 • miljökemi
 • analytisk kemi om minst 5hp ska ingå Utöver detta kan breddkurser/kurser såsom vardagslivets kemi, kemi i samhället samt didaktisk kemi om minst 5hp ingå.
 1. Matematik Högst 30 hp matematisk statistik kan ingå i ämnet.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
alternativt
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

dessa översätts till

Degree of Bachelor/Master of Science in Secondary Education
alternativt
Degree of Bachelor/Master of Science in Upper Secondary Education

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa i årskurs 7-9 eller på gymnasienivå.

Mer om utbildningen

Kontakt

Mer inspiration

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-02-16