Rektor med elever och lärare

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Som lärare i grundskolans tidiga år är du en viktig person för eleverna eftersom du lägger grunden för deras lärande och utveckling. Utbildningen ger dig breda ämneskunskaper och verktyg som gör dig väl förberedd för att undervisa i förskoleklass och grundskolans åk 1-3. Som färdig lärare kan du se fram emot en arbetsmarknad där din kompetens är efterfrågad.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 80
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2501
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Utbildningen består av tre delar; ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Du kommer att läsa svenska, engelska, matematik, SO och NO-teknik. En väsentlig del är kunskaper om barns läs- skriv- och matematikinlärning. Den utbildningsvetenskapliga kärnan berör lärarens yrkesroll och framtida yrkesutövning. Där ingår bland annat läroplansteori, betyg och bedömning, ledarskap, sociala relationer och konflikthantering samt vetenskapsteori och forskningsmetodik. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar totalt 20 veckor och genomförs under handledning av erfarna lärare. VFU innehåller planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande. Du tränas också i att utveckla samspelet med kollegor samt elever och deras föräldrar. Utbildningen innehåller med två självständiga arbeten på 15 hp vardera.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbeta med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Undervisningens upplägg

Studierna bedrivs på heltid under åtta terminer och ges på campus/distans. Det innebär 4-6 fysiska sammankomster vid campus varje termin (campusveckor) samt däremellan träffar via digitala verktyg (distansveckor). Varje fysisk sammankomst består av 3-5 dagars studier på campus. Det förutsätts att du deltar i sammankomsterna då det ingår obligatoriska moment

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
som översätts till
Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-school Class and School Years 1-3

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa i förskoleklass och i grundskolan årskurs 1-3 i de ämnen som ingår i din examen.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-20