Bildkollage av alpin paraskidåkare och studenter med dator vid ett bord.

Magisterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa, 60 hp

Prestationsidrott kräver en väl avvägd balans mellan träning och återhämtning. Strävan efter att öka prestationsförmågan, framförallt på hög nivå, kan leda till risktagande som får idrottare att balansera på en knivsegg mellan topprestationer och tillstånd av skada, sjukdom eller underprestation. Evidensbaserad praxis inom detta område utvecklas i snabb takt och det är nu allmänt erkänt att idrottares hälsa och välbefinnande är avgörande för framgångsrik prestation och en hållbar idrottskarriär.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 25
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-V4023

Om programmet

Magisterprogrammet i Idrottsprestation och Idrottares Hälsa erbjuds som ett deltidsprogram och levereras över en tvåårsperiod. Programmet riktar sig till nuvarande eller blivande idrottsvetare, forskare, tränare och medicinsk personal (exempelvis läkare, sjukgymnaster och naprapater) som strävar efter någon roll med fokus på prestationsidrott. Studenterna kommer att förvärva praktiska och teoretiska kunskaper som kommer att stärka den praktiska förmågan och bana väg för framtida forskning och utveckling inom prestationsidrott. Programmet fokuserar mycket på evidensbaserad praktik, och syftar till att omfatta internationella perspektiv och insikter från en rad yrkesroller inom idrott. Studenterna har möjlighet att under den första terminen välja mellan kurser i ”Optimering av idrottsprestation” eller ”Återgång till spel och omhändertagande”, och kommer därefter att följa ett gemensamt program av kurser inom ämnen som ”Sjukdoms- och hälsoproblem inom prestationsidrott”, ”Den unga idrottaren”, ”Prestationsanalys och analys av data” och ”Coaching, ledarskap och organisation”. Vetenskapsteori och metodik är inbäddat i alla kurser och studenterna kommer att tillämpa dessa färdigheter i det slutgiltiga självständiga projektet.

De teoretiska delarna av programmet kommer att levereras online och det kommer att hållas två obligatoriska campusträffar i Östersund och/eller Stockholm under studietiden. Programmet bedrivs som ett samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskaper (Idrottsvetenskap) och Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet samt Musculoskeletal and Sports Injury Epidemiology Centre (MUSIC) vid Sophiahemmets högskola i Stockholm.

Undervisningens upplägg

Två obligatoriska campusträffar under studietiden. Undervisning sker på engelska.

Behörighet

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, i idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller fysioterapi.

ELLER

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, och totalt minst 60 högskolepoäng i ett eller flera av följande ämnen: klinisk epidemiologi, träningsfysiologi, testmetoder inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching och ledarskap, idrottsnäring, idrottsmedicin, träningslära.

OCH

Engelska kurs 6.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sport Science

Efter utbildningen

Detta program syftar till att utrusta framtida praktiker (t.ex. idrottsvetare, tränare och medicinsk personal) med de färdigheter som krävs för att stödja idrottares utveckling på ett hållbart sätt, samt ge möjlighet att leda till framtida forskningsstudier. Kliniska sammanhang kan uppstå under utbildningen, men observera att programmet är icke-kliniskt till sin karaktär och leder därmed inte till någon licens att praktisera inom specifika kliniska discipliner.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-07-08