Bilden visar ett gäng kollegor som samtalar med varandra

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Vill du leda verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete framåt med värderingar och en kultur som får människor att växa? I dagens snabbt föränderliga och komplexa samhälle behövs både systemsyn för att förstå hur helheten påverkas tillsammans med ett långsiktigt perspektiv som utvecklar organisationer att ta ansvar för mer än bara sin egen verksamhet. Med en magisterexamen i kvalitets- och ledarskapsutveckling får du de rätta kunskaperna för att leda och driva organisationers kvalitetsarbete i ett större samhällsperspektiv.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 65
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K4911

Om programmet

Programmet ger dig de färdigheter du behöver för att leda utvecklingsarbetet inom privat näringsliv, kommun, region, myndigheter och andra organisationer. Det är helt branschoberoende. Under utbildningen fördjupar du dig i kundorienterad verksamhetsutveckling, kvalitetskultur och värderingsbaserat ledarskap som stöd för att leda i förändring. Fokus ligger på att utveckla medarbetarnas styrkor och tillsammans arbeta med teambaserad problemlösning.

Utbildningen ges på halvfart under två år, vilket innebär en studietakt om 20h/vecka, där även du som är yrkesverksam kan vidareutveckla din kompetens. Undervisningen utgår från ett självständigt lärande där teori blandas med praktiska övningar. Att lösa uppgifter tillsammans i grupp utgör en viktig del där samlade erfarenheter ska tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt.

Utbildningen är praktikbaserad och som student får du lära dig processer och användbara verktyg som du kan använda i utveckling av företag och organisationer.

Undervisningens upplägg

Termin 1-3 innehåller fem obligatoriska närvarodagar och termin 4 (självständigt arbete) två stycken obligatoriska närvarodagar.
En del av dessa dagar genomförs på Campus Östersund, övriga digitalt på distans.

Du behöver en internetansluten dator med möjlighet att installera programvara, headset med hörlurar och mikrofon, samt webbkamera för att kunna genomföra utbildningen.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet kvalitetsledning som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Quality Management.

Efter utbildningen

Kompetens inom kvalitets- och ledarskapsutveckling efterfrågas inom både tillverkande- och tjänsteproducerande företag, myndigheter och andra organisationer. Utbildningen ger dig goda möjligheter att nå ledande befattningar inom exempelvis verksamhetsledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt strategiskt utvecklingsarbete. Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på forskarnivå.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-22