Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning och kritiska studier, 60 hp

Magisterprogrammet i sociologi fördjupar din förståelse av etnografisk och kritisk forskning. Programmet ger en bred orientering inom samhällsvetenskaplig och humanistisk teori och metod i syfte att utveckla din förmåga att genomföra självständigt forskningsarbete och öka din förståelse av det moderna samhället.

Hösttermin 2024

room Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M7581

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se utbildningsplanen

Om programmet

Magisterprogrammet i sociologi med inriktning mot forskning och kritiska studier ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i allmän sociologisk teori och analys, med särskilt fokus på traditioner inom fälten intersektionalitet och kritisk teori. Programmet innehåller också inslag av humanistisk teori och metod. Under en första termin behandlas vetenskapsteori samt sociologisk och humanistisk teori och forskning. Detta förbereder dig som student inför programmets andra termin som behandlar aktuell sociologisk forskning och kritiska och etnografiska metoder, varefter du genomför ett självständigt forskningsarbete.

Undervisningens upplägg

Programmet är en distansutbildning utan fysiska sammankomster, men obligatoriska digitala seminarier förekommer. Tillgång till internetuppkoppling krävs och du förutsätts ha dator med fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med huvudområdet sociologi, alternativt socialantropologi, etnologi, socialpsykologi, genusvetenskap, kulturgeografi, religionssociologi, utbildningssociologi, kriminologi eller socialt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet sociologi
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sociology

Efter utbildningen

Programmet är forskningsförberedande och utgör en kvalificerad påbyggnad och fördjupning inom sociologi som breddar din förståelse av samhällslivet och spetsar din forskningskompetens.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-20