Studenter, Sundsvall

Magisterutbildning i svenska språket, 60 hp

Magisterutbildningen i svenska språket syftar till att ge dig fördjupade ämneskunskaper, förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt arbete samt till att förbereda för fortsatta forskarstudier i ämnet. En magisterexamen i svenska språket är av stort värde inte bara inom utbildningssektorn, utan även inom kultursektorn i stort samt i medievärlden.

Hösttermin 2024

room Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 10
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2251

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se utbildningsplanen

Om programmet

I programmets fyra första moment ges en fördjupning inom språkvetenskaplig teori och metod, kognitiv semantik, literacy-området samt genusperspektiv på språk. I det femte och avslutande momentet genomförs ett självständigt arbete inom svenska språket om 30 hp. Vid valet av uppsatsämnen uppmuntras särskilt projekt som anknyter till pågående forskning inom ämnesgruppen. Samtidigt finns stora möjligheter att styra uppsatsens inriktning.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet svenska språket
som översätts till
Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in Swedish Language

Efter utbildningen

En magisterexamen i svenska språket ger dig kompetens som är användbar inom en rad områden, bland annat inom utbildningssektorn, inom journalistiken och i mediebranschen. Du uppfyller också förkunskapskraven för att kunna fortsätta dina akademiska studier med en forskarutbildning.

Humtank

humtank

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-01-17