Kvinna med ryggsäck går genom skog

Master by research i biologi, 120 hp

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är programmet Master by research i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.


 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H2601
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H2M11
Se utbildningsplanen
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H2560

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se utbildningsplanen
 • Start: Vårtermin 2025
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H2M00

Du kan ändra din ansökan till och med 15 augusti

Anmälan:Sista anmälningsdag är 15 augusti 2024

Om programmet

Programmet riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt. Programmet genomförs till stor del i form av ett avgränsat forskningsprojekt. Som student ingår du i en forskargrupp och deltar som medarbetare i de forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och du kommer att arbeta tillsammans med andra men med en stor grad av självständighet. Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå och ett större projektarbete samt leder fram till ett självständigt arbete på masternivå sista terminen.

Forskningen i biologi fokuserar på effekterna av 150 år av skogsbruk på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Skogsbruket bidrar med viktiga resurser till samhället, men har samtidigt haft negativa konsekvenser för skogens biologiska mångfald. Detta gäller främst förlusten av död ved, naturliga processer, och förekomsten av stora lövträd och gamla träd. Som en effekt av detta är många av skogens arter idag hotade. Vi rekryterar studenter som är intresserade av de faktorer som påverkar de boreala skogarnas biologiska mångfald och som vill bidra till en mer effektiv naturvård. Inom ramen för detta breda område fokuserar vi specifikt på betydelsen av skyddade områden och olika aktiva naturvårdsåtgärder (till exempel naturvårdsbränningar) som verktyg för att skapa livsmiljöer för vedlevande arter – frågor som spänner från arternas habitatkrav till populationernas genetiska variation. Vi studerar även processer i naturskogar – från landskapsnivå till nedbrytningsprocesser hos döda träd.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp inom biologi, varav minst 90 högskolepoäng i biologi.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

Anmäl dig till utbildningen på www.antagning.se.

Dokumentation som krävs:

- Intyg och examensbevis för avlagd examen motsvarande svensk kandidatexamen från en internationellt erkänd högskola eller universitet.

- Betygsutdrag (transcript) över hela din utbildning.

- Bevis på engelska språkkunskaper motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

- Du ska därutöver skicka in ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för programmet, samt en rangordning av ditt intresse för olika projektområden i det fall mer än ett erbjuds.

Du ska även beskriva din bakgrund och på vilket sätt den är relevant för programmet i ett CV, tillsammans med ditt examensarbete på kandidatnivå, självständiga projekt, projektportfolio och eventuell annan erfarenhet du vill åberopa.

Observera att din online-ansökan inte är komplett förrän du skickat in den dokumentation som krävs. Du laddar upp dokumenten via ”Mina sidor” på antagning.se.

Den kompletterande dokumentation som beskriver ditt intresse för programmet samt beskriver din bakgrund ska skickas in så snart som möjligt men senast tre veckor efter ansökningstidens slut. Mer information finns på https://www.antagning.se/sv/

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet biologi, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Biology.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning inom akademin, myndigheter eller näringsliv.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare, myndigheter och företag som forskargruppen samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Kontakt

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2023-12-22