Master by research i elektronik | miun.se
Gamla bildbanksbilder

Master by research i elektronik, 120 hp

Master by research i elektronik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom elektronik och har siktet inställt på en karriär inom forskningen eller inom elektronikindustrin. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

 • Start: Vårtermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 5
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2700
Se utbildningsplanen
 • Start: Vårtermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 5
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-D2M00
Se utbildningsplanen

Om programmet

Som student ingår du i en forskargrupp på forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate) som utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet. Du deltar tillsammans med forskare i ett forskningsprojekt och kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Utbildningen består av kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen – en masteruppsats. Efter utbildningen ska du som student kunna förstå och bedöma olika teknologiers möjligheter och begränsningar.

Projekten kan sträcka sig mellan områden såsom exempelvis detektorer, utläsningselektronik, signalbehandling, optik, kraftelektronik eller energiskörd från omgivningen.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom elektroteknik/elektronik, datateknik eller fysik, varav minst 22,5 hp matematik och 22,5 hp elektroteknik.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

Anmäl dig till utbildningen på www.antagning.se.

Dokumentation som krävs:

- Intyg och examensbevis för avlagd examen motsvarande svensk kandidatexamen från en internationellt erkänd högskola eller universitet.

- Betygsutdrag (transcript) över hela din utbildning.

- Bevis på engelska språkkunskaper motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

- Du ska därutöver skicka in ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för programmet, samt en rangordning av ditt intresse för olika projektområden i det fall mer än ett erbjuds.

Du ska även beskriva din bakgrund och på vilket sätt den är relevant för programmet i ett CV, tillsammans med ditt examensarbete på kandidatnivå, självständiga projekt, projektportfolio och eventuell annan erfarenhet du vill åberopa.

Observera att din online-ansökan inte är komplett förrän du skickat in den dokumentation som krävs. Du laddar upp dokumenten via ”Mina sidor” på antagning.se.

Den kompletterande dokumentation som beskriver ditt intresse för programmet samt beskriver din bakgrund ska skickas in så snart som möjligt men senast tre veckor efter ansökningstidens slut. Mer information finns på https://www.antagning.se/sv/.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen,

Masterexamen med huvudområdet elektronik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Electronics.

Efter utbildningen

Under utbildningen möter du både forskare och företag som forskningscentret samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Arbetslivskontakt

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning inom akademin eller näringsliv eller inom produktutveckling med ny teknik.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22