Civilingenjör i teknisk kemi

Master by research i kemiteknik, 120 hp

Master by research i kemiteknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom tillämpad kemi och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets största forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften.

Hösttermin 2024

room Campus, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 2
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-G2043

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se utbildningsplanen

Om programmet

Som student ingår du i en forskargrupp på forskningscentret FSCN som utvecklar cellulosabaserade material och processer. Du deltar tillsammans med forskare i ett forskningsprojekt och kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Utbildningen består av kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt vetenskapligt arbete sista terminen – en masteruppsats. Efter utbildningen ska du som student kunna förstå och bedöma olika teknologiers möjligheter och begränsningar. Projekten kan sträcka sig mellan områden som exempelvis nya funktionella cellulosamaterial, bioraffinaderi, resurseffektiv produktion, bioenergi eller energilagring i förnybara system.

Programmet ges i nära samverkan med vår forskningsmiljö vid Mittuniversitetet och näringslivet i regionen.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom relevant område, exempelvis kemiteknik, energiteknik, kemi, teknisk fysik eller motsvarande.

Prövning av behörighet mot aktuellt forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete, ett personligt brev och i förekommande fall annan inom ämnet relevant dokumenterad erfarenhet.

Urval

Anmäl dig till utbildningen på www.antagning.se.

Dokumentation som krävs:

- Intyg och examensbevis för avlagd examen motsvarande svensk kandidatexamen från en internationellt erkänd högskola eller universitet.

- Betygsutdrag (transcript) över hela din utbildning.

- Bevis på engelska språkkunskaper motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

- Du ska därutöver skicka in ett personligt brev där du beskriver ditt intresse för programmet, samt en rangordning av ditt intresse för olika projektområden i det fall mer än ett erbjuds.

Du ska även beskriva din bakgrund och på vilket sätt den är relevant för programmet i ett CV, tillsammans med ditt examensarbete på kandidatnivå, självständiga projekt, projektportfolio och eventuell annan erfarenhet du vill åberopa.

Observera att din online-ansökan inte är komplett förrän du skickat in den dokumentation som krävs. Du laddar upp dokumenten via ”Mina sidor” på antagning.se.

Den kompletterande dokumentation som beskriver ditt intresse för programmet samt beskriver din bakgrund ska skickas in så snart som möjligt men senast tre veckor efter ansökningstidens slut. Mer information finns på https://www.antagning.se/sv/.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet kemiteknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Chemical Engineering.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning inom akademin eller näringsliv eller inom produktutveckling med ny teknik.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare och företag som forskningscentret samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22