– Programmet är projektbaserat och förankrat i verkligheten

Varje år samlas studenterna på Master By Research, MBR, för att under en heldag ta del av varandras forskningsprojekt. Vi passade på att fråga dem hur de uppfattar programmet.

Master by research

Kajsa Nilsson, 
Till Dreier,
Fahmidazaman
Irin

Fahmidazaman Irin, Till Dreier och Kajsa Nilsson är tre av de som deltog under MBR-dagen i Sundsvall. Fahmidazaman och Till är inne på sin andra respektive tredje termin, medan Kajsa nu befinner sig i slutet av sina studier. De tycker alla tre att utbildningen på ett bra sätt lever upp till deras olika förväntningar. Kajsa Nilsson, som läser inriktningen mot produktutveckling och maskinteknik, menar att hon har många positiva erfarenheter.

– Fördelarna jag ser är bland annat möjligheten att själv påverka studiernas inriktning, att programmet är projektbaserat och förankrat i verkligheten samt att det finns en stor flexibilitet att planera sin egen arbetstid eftersom det inte är så många fasta tider. I mitt projekt har jag dessutom kommit väldigt nära företagen vilket gett många bra kontakter. Nu ska jag gå vidare inom forskningen vid forskningscentret Sportstech.

Fahmidazaman Irin är biolog och studerar hur svampar beter sig när de tävlar mot varandra och vilka kemikalier de då utsöndrar. Hon tycker att kvaliteten på programmet är väldigt bra, men skulle gärna se ännu mer samarbeten med andra forskare.

– Det skulle vara väldigt bra om vi kunde samarbeta mer med till exempel andra universitetet, men det handlar så klart om pengar, säger hon.

Till Dreier, vars inriktning är elektronik, pluggade på Mittuniversitetet redan innan han började på MBR. Han letade då själv upp olika forskningsgrupper för att ta reda på vad de gjorde, och kunde sedan välja vad som passade honom. Även han uppskattar den självständiga studieformen.

– Jag gillar att man får så mycket frihet, det gör att man kan gå mycket djupare in i sitt ämne. Dessutom tycker jag att man lär sig mycket mer med den här mer praktiska inriktningen, istället för att som i Tyskland, där jag kommer från, bara få till sig kunskapen teoretiskt.

Sidan uppdaterades 2018-03-13