– Programmet är projektbaserat och förankrat i verkligheten

Varje år samlas studenterna på Master By Research, MBR, för att under en heldag ta del av varandras forskningsprojekt. Vi passade på att fråga dem hur de uppfattar programmet.

Master by research mbr
Kajsa Nilsson,  Till Dreier, Fahmidazaman Irin

Sidan uppdaterades 2022-10-07