Masterprogrammet i historia ger dig möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter i historia, vilket vidgar förståelsen av samhällen och kulturer i ett långt tidsperspektiv.

Hösttermin 2024

room Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 20
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2031

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se utbildningsplanen

Om programmet

Utbildningen knyter an till den historiska forskning som bedrivs vid Mittuniversitetet, men programmet har också en ämnesöverskridande profil där vissa delkurser ges gemensamt med andra ämnen, framför allt litteraturvetenskap. I programmet förekommer också valbara moment där du kan välja mellan kurser efter intresse. Ett viktigt inslag i utbildningen är att du bedriver egen forskning genom en avslutande masteruppsats om 30 hp. Möjlighet finns att läsa en kortare version av programmet, som då läses under endast ett år, och avslutas med en magisteruppsats om 15 hp, vilket leder fram till en magisterexamen. Undervisningen bedrivs främst i form av seminarier och handledning av examensarbete.

Undervisningens upplägg

Programmet ges på distans utan fysiska sammankomster. Kommunikation sker via lärplattform och mötesverktyg som Zoom, och du förutsätts därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt fungerande mikrofon och headset.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen i något av huvudområdena historia, idéhistoria eller ekonomisk historia, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Masterexamen, med huvudområde historia, översatt till Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in History.

Efter utbildningen

Utbildningen ger god grund för vidare studier och arbete inom arkiv, museer och annan kulturvård, skola och viss offentlig förvaltning. Den ger också behörighet för studier inom forskarutbildningen.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22