Sjuksköterska

Masterprogram i omvårdnad, 120 hp

Masterexamen i omvårdnad är en kompetensutveckling för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Programmet ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla ämnet omvårdnad. Det förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt för vidare forskning. Utbildningen ger dig behörighet för fortsatta studier på forskarnivå.


Hösttermin 2024

room Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 50%
  • Antal platser: 30
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V7581
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 mars 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

I Masterprogrammet i omvårdnad får du verktyg för att självständigt initiera, planera, leda och utvärdera kvalitets- och förbättringsprojekt. Syftet är att du ska utveckla kunskap, färdigheter och värderingar i enlighet med hälso- och sjukvårdsprofessionernas kärnkompetenser.

Utbildningen integrerar ämnes- och metodkurser som utvecklar och förstärker både din akademiska kompetens och din fortsatta yrkesverksamhet. Du har stora möjligheter att individualisera utbildningen genom valbara och valfria kurser.

Du som redan har en magisterexamen med ett examensarbete på 15 hp i omvårdnad kan påbörja masteråret direkt. När du har blivit antagen meddelar du detta via mejl till HOVexp@miun.se. Om du har ett examensarbete inom ett närliggande område till huvudområdet omvårdnad, behöver du ansöka om tillgodoräknande av examensarbetet.

Undervisningens upplägg

Programmet ges på halvfart (50 %) och genomförs digitalt, vilket innebär att all undervisning och examination sker via Zoom eller liknande plattform.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen
År 1
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Masterexamen
År 2
Masterexamen med huvudområdet omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Masterprogrammet i omvårdnad är en utbildning för dig som exempelvis siktar mot en framtida karriär inom ledningsfunktioner inom hälso- och sjukvård, vårdutvecklare, eller inom forskning.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22