Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Masterprogram i strategisk kommunikation, 120 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper i strategisk kommunikation och läsa på distans? Vid Mittuniversitetet i Sundsvall har vi utbildat Sveriges vassaste kommunikatörer i över 40 år. Nu vill vi ge dig som har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi chansen att bygga på dina kunskaper i kommunikation. Vårt program är mycket flexibelt eftersom du läser på distans och halvfart, och du kan välja mellan en magister- eller masterexamen. Med vårt program i bagaget står du dig väl rustad för nästa steg i karriären!

Hösttermin 2024

room Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 50%
  • Antal platser: 10
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-K2251

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Om programmet

Strategisk kommunikation är ett relativt ungt ämne inom området kommunikation. Samtidigt är det en kompetens som efterfrågas i allt högre grad. Masterprogrammet i strategisk kommunikation erbjuder studenter med en kandidatutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi möjlighet att fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper inom kommunikation. Utbildningen rymmer dels aktuella samhällsfrågor och utmaningar, dels kommunikationsverktyg och -praktiker som kommunikatörer och andra yrkesverksamma inom kommunikation behöver reflektera kring och hantera för att kunna utföra sitt arbete i en mycket rörlig och dynamisk omvärld.
Masterprogrammet i strategisk kommunikation ger dig en möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom yrket på avancerad nivå. Programmet läser du på distans och halvtid, och du kan välja om du vill ta en magisterexamen på 60 hp eller en masterexamen på 120 hp.

Det första året läser du fördjupningskurser som är både teoretiska och praktiska. Detta år innehåller fördjupning inom viktiga områden för dig som arbetar som yrkesverksam kommunikatör inom offentliga organisationer eller privata företag. Kurserna innehåller både teorier, ny kunskap och forskning. Genom att genomföra kommunikationsanalyser, planer och implementera och utvärdera kommunikationsaktiviteter kommer du att praktiskt få tillämpa dina kunskaper. Du kan välja att skriva en magisteruppsats och avsluta studierna efter 60 hp.

Det andra året är mer vetenskapligt inriktat med forskningsförberedande kurser. Sista terminen använder du de teorier och metoder du lärt dig och gör ett examensarbete för masterexamen.

Undervisningens upplägg

Programmet ges på distans. Det förekommer tillfällen då du behöver närvara via digitala konferenssystem. Deltagandet vid presentation av examensarbetet kommer också att ske digitalt och det är obligatoriskt. Programmet har sammanlagt fyra obligatoriska digitala sammankomster.

Behörighet

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap, sociologi, psykologi eller företagsekonomi.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen alternativt Masterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, vilka översätts till Degree of Master of Arts (60 credits) alternativt Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Media and Communication Science.

Efter utbildningen

Kommunikationsbranschen utvecklas snabbt i takt med ny kommunikationsteknik och nya medier och kommunikationsplattformar. Det finns även stora utmaningar i samhället som kommunikation kan bidra till att lösa, som att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser, hantera kriser, och kommunicera för att nå olika typer av hållbarhetsmål.
Efter utbildningen har du fördjupad kunskap inom strategiskt viktiga områden, och har kompetens att analysera och utveckla kommunikationsprocesser och aktiviteter inom dessa områden.

Arbetslivskontakt

Vi har nära samarbete med företag, branschorganisationer och med våra före detta studenter. Vi tycker att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand, därför har vi ett branschråd som vi samarbetar med när det till exempel gäller utveckling av nya kurser. Branschrådet består av ett tiotal välkända representanter från olika företag inom kommunikationsbranschen.
Genom vår forskning inom strategisk digital kommunikation, kriskommunikation, kommunikativt ledarskap och kommunikation för hållbar utveckling har vi viktiga nätverk och partnerorganisationer som vi samarbetar med. Om du är yrkesverksam som kommunikatör har du även möjlighet att använda dina egna kontakter och din organisations förutsättningar för att lösa olika uppgifter under utbildningen.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22