Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Kommunikations- och PR-programmet, 180 hp

Vill du arbeta med kommunikation, marknadsföring, medier, reklam eller PR? Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall är Sveriges äldsta utbildning för kommunikatörer och vi har legat i framkant i över 40 år. Den professionella kommunikatörens kompetens har blivit alltmer efterfrågad som en motpol till trollfabriker och desinformation i sociala medier. Därför har vi bestämt oss för att utbilda Sveriges vassaste kommunikatörer som kan bli framtidens kommunikativa ledare och vi vill att du ska bli en av dem!

Höstterminen 2023

room Campus, Sundsvall
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 67/33%
  • Antal platser: 35
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-I2371

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

År 1, Termin 1-2
Under din första termin hos oss läser du grundläggande teorier om medie- och kommunikationsvetenskap och strategisk kommunikation. Dessutom läser du om organisationers struktur, kommunikation och analys av omvärlden.

Vårterminen börjar med att du lär dig hur du kan leda med kommunikation. Därefter får du lära dig mer om det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, medier, medborgare, kommunikatörer och PR-konsulter. Det första året avslutas med att du får insikter i hur du tar fram strategier, formulerar mål, definierar målgrupper och väljer kanaler när du arbetar med kunder och kampanjer.

Varje tisdag under hela det första året på programmet deltar du i våra ”praktiska tisdagar” där du lär dig mer om vad en kommunikatör gör och hur du anpassar dina budskap efter olika målgrupper. Dessutom lär du dig hur du gör en layout och filmar med mobilen.

År 2, Termin 3-4
Under andra året läser du om olika vetenskapliga metoder som du sedan, tillsammans med andra studenter, använder dig av när du skriver en vetenskaplig rapport. Du kommer få ta fram material både för tryck och för digitala kanaler och därtill kommer du få diskutera olika digitala budskapsstrategier, algoritmer och kommunikatörers etik.

Vårterminen börjar med tio veckors praktik, där du får goda möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsplatser. Därefter får du fördjupa dig i strategier, engagemang, emotioner och beteendemönster i digitala budskap. Det andra året avslutas med att du får diskutera det demokratiska och digitaliserade samhället ur olika sociologers perspektiv.


År 3, Termin 5-6
Det tredje året börjar med att du lär dig att leda projekt och därefter får du fördjupade kunskaper inom forskningsområdet strategisk kommunikation utifrån aktuella samhällshändelser och trender. Höstterminen avslutas med tio veckor där du, i samarbete med andra studenter och en extern uppdragsgivare, övar dig i att praktiskt tillämpa det du tidigare har studerat teoretiskt. Om du vill studera utomlands så passar det bra att göra det den här terminen.

Den sista terminen börjar med att du får göra en djupdykning i kommunikationsteoretisk forskning och vetenskapliga metoder. De sista tio veckorna på programmet skriver du, tillsammans med en annan student, ett examensarbete i form av en uppsats.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Science.

Efter utbildningen

Yrken inom kommunikation och PR är i ständig utveckling och med sociala mediers genomslag behöver organisationer rätt kompetens för att nå ut till sina målgrupper. Efter utbildningen kan du arbeta kreativt med kommunikativ problemlösning i flera olika yrkesroller. Våra före detta studenter hittar du över hela landet och våra egna undersökningar visar att de står sig väl i konkurrensen om jobben. De arbetar som exempelvis PR- och kommunikationskonsulter, projektledare, marknadskommunikatörer, digitala strateger, webbredaktörer och kommunikatörer inom såväl privat som offentlig sektor. För dig som vill läsa vidare kan vi erbjuda kurser på avancerad nivå, bland annat Strategisk digital kommunikation och Kriskommunikation.

Arbetslivskontakt

Vi har nära samarbete med företag, branschorganisationer och med våra före detta studenter och vi tycker att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand. Därför har vi ett speciellt branschråd som vi samarbetar med när det t ex gäller utveckling av nya kurser. Branschrådet består av ett tiotal välkända representanter från olika företag inom kommunikationsbranschen. Kommunikations- och PR-programmet har även, utöver den tio veckor långa praktikkursen, branschnära och yrkesförberedande inslag i många andra av sina kurser. Efter utbildningen har du möjlighet att söka en extra påbyggnadstermin med ännu mer praktik.

Studenter berättar

I sociala medier

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-01-27