Studenter på kommunikations- och PR-programmet

Kommunikations- och PR-programmet, 180 hp

Vill du arbeta med kommunikation, marknadsföring, medier, reklam eller PR? Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet i Sundsvall är Sveriges äldsta utbildning för kommunikatörer och vi har legat i framkant i över 40 år. I tider med trollfabriker och desinformation i sociala medier blir den professionella kommunikatören alltmer efterfrågad. Därför har vi bestämt oss för att utbilda Sveriges vassaste kommunikatörer som ska bli framtidens kommunikativa ledare och vi vill att du ska bli en av dem!

  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 67/33%
  • Antal platser: 45
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-I2251

Sista anmälan: 15 april 2021

År 1, Termin 1-2
Under din första termin hos oss läser du grundläggande teorier om medie- och kommunikationsvetenskap och strategisk kommunikation. Dessutom läser du om organisationers struktur, kommunikation och analys av omvärlden.

Vårterminen börjar med att du lär dig hur du kan leda med kommunikation. Därefter får du lära dig mer om det kommunikativa samspelet mellan politiska aktörer, medier, medborgare, kommunikatörer och PR-konsulter. Det första året avslutas med att du får insikter i hur du tar fram strategier, formulerar mål, definierar målgrupper och väljer kanaler när du arbetar med kunder och kampanjer.

Varje tisdag under hela det första året på programmet deltar du i våra ”praktiska tisdagar” där du lär dig mer om vad en kommunikatör gör och hur du anpassar dina budskap efter olika målgrupper. Dessutom lär du dig hur du gör en layout och filmar med mobilen.

År 2, Termin 3-4
Under andra året läser du om olika vetenskapliga metoder som du sedan, tillsammans med andra studenter, använder dig av när du skriver en vetenskaplig rapport. Du kommer få ta fram material både för tryck och för digitala kanaler och därtill kommer du få diskutera olika digitala budskapsstrategier, algoritmer och kommunikatörers etik.

Vårterminen börjar med tio veckors praktik, där du får goda möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsplatser. Därefter får du fördjupa dig i strategier, engagemang, emotioner och beteendemönster i digitala budskap. Det andra året avslutas med att du får diskutera det demokratiska och digitaliserade samhället ur olika sociologers perspektiv.

År 3, Termin 5-6
Det tredje året börjar med att du lär dig att leda projekt och därefter får du fördjupade kunskaper inom forskningsområdet strategisk kommunikation utifrån aktuella samhällshändelser och trender. Höstterminen avslutas med tio veckor där du, i samarbete med andra studenter och en extern uppdragsgivare, övar dig i att praktiskt tillämpa det du tidigare har studerat teoretiskt. Om du vill studera utomlands så passar det bra att göra det den här terminen.

Den sista terminen börjar med att du får göra en djupdykning i kommunikationsteoretisk forskning och vetenskapliga metoder. De sista tio veckorna på programmet skriver du, tillsammans med en annan student, ett examensarbete i form av en uppsats.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Science.

Efter utbildningen

Yrken inom kommunikation och PR är i ständig utveckling och med sociala mediers genomslag behöver organisationer rätt kompetens för att nå ut till sina målgrupper. Efter utbildningen kan du arbeta kreativt med kommunikativ problemlösning i flera olika yrkesroller. Våra före detta studenter hittar du över hela landet, men de flesta finns i Stockholmsområdet. De arbetar som exempelvis PR- och kommunikationskonsulter, projektledare, marknadskommunikatörer, digitala strateger, webbredaktörer och kommunikatörer inom såväl privat som offentlig sektor. För dig som vill läsa vidare kan vi erbjuda kurser på masternivå.

Arbetslivskontakt

Vi har nära samarbete med företag, branschorganisationer och med våra före detta studenter och vi tycker att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand. Därför har vi ett speciellt branschråd som vi samarbetar med när det t ex gäller utveckling av nya kurser. Branschrådet består av ett tiotal välkända representanter från olika företag inom kommunikationsbranschen. Kommunikations- och PR-programmet har även, utöver den tio veckor långa praktikkursen, branschnära och yrkesförberedande inslag i många andra av sina kurser. Efter utbildningen har du möjlighet att söka en extra påbyggnadstermin med ännu mer praktik.

Är du nyfiken på att veta vad du kan få arbeta med efter dina studier inom kommunikation och PR?

Läs hela intervjun med Yasmin Jelassi

"Jag sökte av två skäl: dels framgick kopplingen mellan teori och praktik, men också för att jag skulle ges en möjlighet att verka inom ett område där kreativitet och nytänkande står högt i kurs."

Läs hela intervjun med Eric Eskilsson

Det känns givande och viktigt att få förklara vad försvarsmaktens roll är.

Läs hela intervjun med Jonas Olsson

Idag jobbar jag med strategier och PR-kampanjer.

Läs hela intervjun med Karolina Israelsson

Kommunikations- och PR-programmet på Mittuniversitetet har en kvalitetsstämpel i branschen

Läs hela intervjun med Jessica Westin

”Ett bra sätt att få in en fot”

Läs hela intervjun med Olivia Edlund

Det bästa med utbildningen tycker jag är att vi arbetar väldigt nära branschen och vi har hela 10 veckors praktik

Läs hela intervjun med Amanda Forsberg

Mer om utbildningen

I sociala medier

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller