MI7A5901.jpg

Kommunikations- och PR-programmet, 180 hp

Den svenska kommunikationsbranschen omsätter många miljarder kronor varje år. Konsten att kommunicera med rätt budskap till rätt målgrupp och i rätt kanal är en eftertraktad kompetens inom alla typer av organisationer och företag. På Kommunikations- och PR-programmet läser du medie- och kommunikationsvetenskap med ett tydligt fokus på strategisk kommunikation. Vi ägnar också mycket tid åt att förankra kunskaperna genom att jobba praktiskt med externa case och vi har tio veckors praktik.

Höstterminen 2019

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 45
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-I2431

Sista anmälan: 15 april 2019

Höstterminen 2020

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 45
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-I2185

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars. 

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Yrken inom området PR och kommunikation är i ständig utveckling och med de sociala mediernas genomslag har många nya arbetsuppgifter tillkommit. Som student på Kommunikations- och PR-programmet får du bland annat ägna dig åt praktiska projektövningar inom skriftlig, muntlig och visuell kommunikation. Du får till exempel öva ditt skrivande i form av texter till webben, sociala medier, artiklar och pressmeddelanden.

Under utbildningen lär du dig hur man identifierar ett kommunikationsproblem, samt hur olika typer av organisationer planerar och genomför olika kommunikationsaktiviteter, till exempel via sociala medier. Sista året fördjupar du dig genom att skriva C-uppsats, samt genom att läsa en kurs i projektledning och sedan arbeta teoretiskt och praktiskt i mindre grupper inom valt fördjupningsområde. Vill du hellre studera utomlands den terminen så går det också bra, vi har samarbeten med flera olika partneruniversitet.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Science.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med att analysera kommunikationsproblem och arbeta kreativt som problemlösare i flera olika yrkesroller. Våra före detta studenter hittar du över hela landet, men de flesta finns i Stockholmsområdet. De arbetar som exempelvis PR-konsulter, marknadskommunikatörer, projektledare, digitala strateger och kreatörer, samt kommunikatörer i både offentlig och privat sektor. Våra studenter står sig mycket väl i konkurrensen om jobben och en undersökning som vi nyligen gjort visar att en mycket hög andel av våra före detta studenter arbetar inom kommunikationsbranschen efter avslutad utbildning. Vi är också stolta över att Svenskt Näringsliv flera år i rad har utsett vår utbildning till bäst bland landets MKV-utbildningar när det gäller just branschsamverkan.

Arbetslivskontakt

Vi har nära samarbeten med branschorganisationer och näringsliv och tycker att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand. Därför finns flera branschorienterande inslag löpande under utbildningen. Vi lyfter då frågor om entreprenörskap och kreativitet, digital utveckling, samt visualisering av budskap. Under utbildningens andra år ingår tio veckors praktik och du kan även välja att göra det avslutande examensarbetet vid ett företag eller en organisation. Efter utbildningen har du möjlighet att söka en extra påbyggnadstermin med ännu mer praktik.

Studenter, Grönborg
Studenter Campus Sundsvall
Beskuren bild, Grönborgs