Det teoretiska har en viktig koppling till det praktiska

Mittuniversitetet erbjuder tio veckors praktik, något inte alla universitet gör inom detta område.

Sidan uppdaterades 2022-10-10