"Traditionell litteraturhistoria går hand i hand med skrivövningar i olika genrer"

Programmet för litteratur och skrivande är ett nytt program och nästintill unikt i sitt slag. Här ställer vi några frågor till Sven Anders Johansson, lärare på programmet och professor i litteraturvetenskap.

Bild på Sven Anders Johansson

Sidan uppdaterades 2021-12-07