År 1
Pedagogik GR (A), 30 hp
Pedagogik GR (B), 30 hp

År 2
Sociologi GR (A), 30 hp
Juridisk översiktskurs GR (A), 15 hp
Samhällskunskap GR (A), 7,5 hp
Kriminologi GR (A), Förändring i kriminellt beteende och samhälle 7,5 hp

År 3
Pedagogik GR (B) Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp
Pedagogik GR (C), 30 hp inklusive Självständiga arbete 15 hp

Sidan uppdaterades 2016-03-02