Kurser

Spara favorit

År 1
Pedagogik GR (A), 30 hp
Pedagogik GR (B), 30 hp

År 2
Sociologi GR (A), 30 hp
Juridisk översiktskurs GR (A) 7,5 + 7,5 hp
Samhällskunskap GR (A) 7,5 hp
Engelska GR (A) 7,5 hp

År 3
Pedagogik GR (B) Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp
Pedagogik GR (C), 30 hp inklusive Självständiga arbete 15 hp

Sök Search 16:9

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika föreskrifter...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...