Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Spara favorit

Kunskap om hur människan lär sig och agerar har stor betydelse. Dessa kunskaper är tillämpbara inom många områden, från förändring och utveckling av organisationer, rekryterings- och kompetensutvecklingsfrågor till ledning av förändrings- och utvecklingsprocesser och utrednings-/utvärderingsarbete.

Inom utbildningen läser du bland annat pedagogik och sociologi för att förstå hur olika faktorer som till exempel sociala, kulturella och samhälleliga påverkar vårt agerande.

Utbildningen ger en bred kunskapsbas och beteendevetare återfinns på hela arbetsmarknaden inom såväl privat som offentlig sektor.

Sammankomster

Sammankomsterna kan variera mellan de ingående kurserna. Vanligast är dock tre till fyra fysiska samlingstillfällen på campus per termin. Ett samlingstillfälle kan vara mellan 3-5 dagar. Sammankomster med obligatorisk närvaro förekommer.
Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs då det kan förekomma schemalagda aktiviteter som kräver headset och webbkamera mellan campusträffarna.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Samhällskunskap A
eller
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 4)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Eduation

Efter utbildningen

Utbildningen ger en bred kunskapsbas och beteendevetare återfinns på hela arbetsmarknaden inom såväl privat som offentlig sektor. Beteendevetarens arbetsuppgifter styrs av utbildningens inriktning men ligger ofta inom utbildnings-, utvecklings- och utredningsarbete eller arbetsledning alternativt tekniskt arbete där människan/teknikanvändaren står i fokus.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...