Utbildning_Beteendevetenskapligt_program

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Kunskap om hur människan lär sig och agerar har stor betydelse. Dessa kunskaper är tillämpbara inom många områden, från förändring och utveckling av organisationer, rekryterings- och kompetensutvecklingsfrågor till ledning av förändrings- och utvecklingsprocesser och utrednings-/utvärderingsarbete.

  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Obligatoriska träffar: Ja
  • Ort: Sundsvall
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 45
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2611

Sista anmälan: 15 april 2020

Inom utbildningen läser du bland annat pedagogik och sociologi för att förstå hur olika faktorer som till exempel sociala, kulturella och samhälleliga påverkar vårt agerande.

Utbildningen ger en bred kunskapsbas och beteendevetare återfinns på hela arbetsmarknaden inom såväl privat som offentlig sektor.

Sammankomster

Sammankomsterna kan variera mellan de ingående kurserna. Vanligast är dock tre till fyra fysiska, obligatoriska samlingstillfällen på campus per termin. Ett samlingstillfälle kan vara mellan tre till fem dagar. Sammankomster med obligatorisk närvaro.
Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs då det kan förekomma schemalagda aktiviteter som kräver headset och webbkamera mellan campusträffarna.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Samhällskunskap A
eller
Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 4)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Education

Efter utbildningen

Utbildningen ger en bred kunskapsbas och beteendevetare återfinns på hela arbetsmarknaden inom såväl privat som offentlig sektor. Beteendevetarens arbetsuppgifter styrs av utbildningens inriktning men ligger ofta inom utbildnings-, utvecklings- och utredningsarbete eller arbetsledning alternativt tekniskt arbete där människan/teknikanvändaren står i fokus.

Mina möjligheter är oändliga i och med att utbildningen är så pass bred.

15 apil kampanjen 2015
Läs hela intervjun med Ida Leyonberg

Under mitt sista år såg jag verkligen den röda tråden som programmet har i sitt upplägg och vad det har gett mig kunskapsmässigt.

Läs hela intervjun med Marie Asternström

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00