Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling | miun.se
Bilden visar ett gäng kollegor som samtalar med varandra

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Nöjdare kunder, ökad lönsamhet och effektivare organisationer – det får vi genom att arbeta med ständiga förbättringar i den interna verksamheten och genom att utveckla våra varor, tjänster och medarbetare. Det här programmet ger dig de färdigheter du behöver för att leda detta arbete inom alla typer av företag, myndigheter och organisationer. Utbildningen är branschoberoende. Den ges på halvfart för att även du som är yrkesverksam ska kunna utveckla din kompetens

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 65
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4011

Sista anmälan: 19 april 2022

Höstterminen 2023

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 65
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4131

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Under utbildningen fördjupar vi oss i en rad viktiga moment som har anknytning till kundorienterad verksamhetsutveckling. Vi undersöker ledarskapets betydelse för kvalitetsarbetet och förbättringsprogram med olika inriktningar. Du får lära dig mer om vikten av att arbeta med kultur, värderingar, arbetssätt och verktyg för offensiv kvalitetsutveckling. Andra viktiga moment som ingår är att leda i förändring och styrkebaserade perspektiv.
Undervisningen är upplagd så att gruppens samlade erfarenheter ska tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt i utbildningen. Övningar och grupparbete utgör därför en viktig del och du förutsätts lägga minst 20 timmar per vecka på studierna.
Utbildningen ger dig en specialkompetens inom kundorienterad verksamhetsutveckling med inriktning mot att leda detta arbete.

Utbildningen är praktikbaserad och som student får du lära dig processer och användbara verktyg som du kan använda i utveckling av företag och organisationer.

Undervisningens upplägg

Varje termin innehåller två träffar om två dagar som innehåller examinerande moment. En av träffarna kräver närvaro på Campus Östersund och en kräver närvaro digitalt. Utöver de examinerande träffarna ingår frivilliga träffar som sker digitalt. Du måste ha tillgång till internetansluten dator med möjlighet att installera programvara, headset med hörlurar och mikrofon, samt webbkamera, för att kunna genomföra utbildningen.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet kvalitetsledning som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Quality Management.

Efter utbildningen

Kompetens inom kvalitets- och ledarskapsutveckling efterfrågas inom traditionell industri, tjänsteproducerande företag, myndigheter och andra organisationer. Utbildningen ger dig goda möjligheter att nå ledande befattningar inom områden som exempelvis verksamhetsledning och kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-12-04