Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Nöjdare kunder, ökad lönsamhet och effektivare organisationer – det får vi genom att arbeta med ständiga förbättringar i den interna verksamheten och att utveckla våra varor och tjänster. Det här programmet ger dig de färdigheter du behöver för att leda detta arbete inom alla typer av företag, myndigheter och organisationer. Utbildningen är branschoberoende och fokuserar på kundorienterad verksamhetsutveckling. Den ges på halvfart för att även du som är yrkesverksam ska kunna utveckla din kompetens.

Höstterminen 2020

roomDistans, Östersund
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Obligatoriska träffar: Ja
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 65
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-H4191

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars.  Anmälan för specialistsjuksköterskeprogrammen öppnar 17 februari.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Under utbildningen får du fördjupa dig i en rad viktiga moment som verksamhets- och förändringsledning och utveckling av organisationer via olika förbättringsinitiativ som t.ex. Lean. Du får också lära dig mer om vikten av att arbeta med kultur och värderingar, arbetssätt och verktyg för offensiv kvalitetsutveckling, kundtillfredsställelse, verksamhetsanalys och inte minst lönsamhet. Utbildningen ger dig en specialkompetens inom kundorienterad verksamhetsutveckling med inriktning mot att leda detta arbete.

Sammankomster

Tre sammankomster om två dagar per termin, varav två sammankomster är obligatoriska (totalt 4 obligatoriska dagar/termin). Observera att sammankomsterna kräver fysisk närvaro i Östersund. Du måste ha tillgång till dator och internet för att genomföra utbildningen.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet kvalitetsledning som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Quality Management.

Efter utbildningen

Kompetens inom kvalitets- och ledarskapsutveckling efterfrågas inom både traditionell industri, tjänsteproducerande företag, myndigheter och andra organisationer. Utbildningen ger dig goda möjligheter att nå ledande befattningar inom områden som exempelvis verksamhetsledning samt kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00