Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på respektive kommuns webbplats.

Gamla bildbanksbilder

Sök utbildning till hösten!

Sista ansökningsdag är 15 april!

eller