Examensprojekt om cirkulär design får Mittuniversitetets hållbarhetspris

Mån 02 nov 2020 10:03

Victoria Håsäther, som i våras tog examen från programmet Grafisk design vid institutionen för design, tilldelas Mittuniversitetets hållbarhetspris för designlösningen Le Rond.

Victoria Håsäther

Victorias undersökning och arbete utgick ifrån FN:s globala hållbarhetsmål om hållbar konsumtion och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna. Hennes undersökning visade att det både finns ett stort utbud av textilier second hand och efterfrågan på hållbara lösningar för textilkonsumtion.

Designlösningen Le Rond är en konceptbutik och ett system med hållbara, återbrukade textilprodukter för barn. Här ska cirkulär design tillämpas där ofärgade second handtextilier samlas in, tvättas, färgas med naturliga färgämnen, tvättas igen och sedan sys om till en ny produkt. Det självständiga arbetet i grafisk design visar hur ett integrerat vetenskapligt och konstnärligt synsätt kan bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer om examensprojektet Le Rond

Syftet med Mittuniversitetets hållbarhetspris är att stimulera och uppmärksamma särskilt goda insatser inom området hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030. Priset riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå vid Mittuniversitetet.

Grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vara aktuell för priset:

  1. Det självständiga arbetet/examensarbetet har examinerats under studieåret före det studieår priset delas ut.
  2. Hållbar utveckling (Sustainable Development/Sustainability) anges som nyckelord.
  3. Studenten/studenterna problematiserar och reflekterar kring ett eller flera av utbildningens ämnesområden och/eller professionsrollen utifrån hållbar utveckling.

 

Mer information om Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mer inforamtion om Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar

 

Sidan uppdaterades 2020-11-02