Internationalisering, IRO, internationella studenter, utbytesstudenter, utbytesstudier

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen HÅLLBAR UTVECKLING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 56 svenska sidor och 49 engelska sidor som är taggade med HÅLLBAR UTVECKLING. Innehållet kan variera beroende på språk.

Klimatförändringen blir ny universitetsutbildning

Hur ser förutsättningar och villkor ut för en långsiktigt hållbar utveckling under den pågående klimatförändringen? Det är en av kärnfrågorna i den nya utbildning kring klimatförändring, politik oc...

Ny Antologi: Kulturell hållbarhet - vad är det?

I dagarna publiceras en ny antologi där 18 författare djupdyker i frågan om kulturell hållbarhet, utan förutbestämd definition och utan ambition att förklara begreppet. Flera av författarna är...

Bigasyn

I Sverige produceras cirka 1,2 TWh biogasfordonsbränsle varje år. Biogas som fordonsbränsle har kommersialiserats väl i Sverige. En vidareutveckling av biogasmarknaden begränsas emellertid av mängd...

BioRem Fiber

Projektet BioRem Fiber utvecklar marknadsanpassad miljöteknik för att ta upp och sanera fiberbankar och fiberrika sediment längs Västernorrlands kust. Bioremedieringen sker med hjälp av svamp,...

BioChange

BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom att erbjuda snabba jämförelsetester på råmaterialet innan produktion.

Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för- och nackdelar med olika positioner som används inom parasport och om d...

Sidan uppdaterades 2023-08-07