Karina Göransson – Mittuniversitetets första excellenta lärare

Tis 27 okt 2020 17:03

I juni 2020 utsågs Karina till Mittuniversitetets första pedagogiskt excellenta lärare.

Karina Göransson

Karina har arbetat som lärare vid Mittuniversitetet sedan 1993, är konstnärlig lektor och pedagogisk sakkunnig. Nu även excellent lärare inom ämnet grafisk design.

– Processen har varit väldigt givande och utvecklande rent pedagogiskt. Normalt arbetar man med att utveckla sitt ämne men nu har det funnits tid för att även fördjupa mig i det pedagogiska, säger Karina och fortsätter:

– Jag hoppas att det blir fler excellenta lärare framöver och jag uppmanar fler att meritera sig pedagogiskt. Det är lärorikt, roligt och jag känner att det kan bidra till ett ökande lärande hos studenterna.

Karina kommer att delta i Mittuniversitetets nätverk för pedagogiskt meriterade lärare under 2021 och hon sitter med i referensgruppen för högskolepedagogik för att planera kommande kurser.

2018 införde Mittuniversitetet en pedagogisk meriteringsmodell. Syftet med modellen är att bidra till ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling.

För att uppnå meriteringen excellent lärare måste tre kriterier uppfyllas:

  • personen ska ha publicerat kring pedagogik
  • ha erfarenhet av ledarskap inom pedagogiken
  • sprida sin kunskap till andra.

Läs mer om pedagogisk meritering

Sidan uppdaterades 2020-10-28