Sedan 2018 kan du som är anställd som universitetslärare ansöka om att bli utnämnd till meriterad eller excellent lärare enligt Mittuniversitetets pedagogiska meriteringsmodell (dnr MIUN 2017/2265). Inlämning av ansökan görs mellan den 1 och 15 oktober årligen.

Studiesituation i P-huset
illustration av ansökningsprocess till pedagogisk meritering

Utskottet för pedagogisk meritering

Sidan uppdaterades 2023-09-29