Nu ska det ”bli rätt från början” när det gäller tillgänglighet

Tis 10 nov 2020 16:21

I projektet ”Rätt från början – metoder för medskapande utformning” samarbetar Östersunds kommun med Parasportförbundet och Mittuniversitetet för att utveckla verkningsfulla metoder för ökad tillgänglighet i idrottsarenor och andra aktivitetsytor.

rätt_från_början_parasportförbundet
Foto: Parasportförbundet

- Projektet har som syfte att göra verkstad av idéerna så att det i praktiken blir en tydlig positiv skillnad när det gäller tillgängligheten för personer med funktionsvariationer, säger Kristen Snyder, projektmedlem och professor i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Under projekttiden på 18 månader kommer projektet att jobba med tre investeringsprojekt som ska genomföras i kommunen. Dessutom kommer man att titta på tidigare lyckade investeringar när det gäller tillgänglighet, som exempelvis Östersunds arena och Frösö Ridcenters servicebyggnad.

Projektet har följande målsättningar:

  • Utveckla en samverkansmodell för omsättning av principen för universell
    utformning i praktiken på kommunal nivå.

  • Upprätta en referensgrupp bestående av personer med funktionsnedsättning med representation av olika åldrar, kön, idrottsvana, samt typ av funktionsnedsättning.

  • Kontinuerligt genomföra samverkansmöten mellan kommun, idrott och akademin för att identifiera beröringspunkter samt möjliga synergieffekter.

  • Utföra kontinuerliga utvärderingar ur ett normkritiskt perspektiv
    under projektets uppdelade faser.

  • Testa samt vidareutveckla processen genom de investeringsmedel kommunen avsatt.

  • Sammanställa lärdomarna från projektet i en rapport för spridning av best practice för samverkansmetoder på kommunal nivå.

 

- Mittuniversitetet har sedan tidigare arbetat med användarcentrerad processutveckling och vi kommer att följa projektets utveckling med intresse för att finna kopplingar mellan akademin och de metodutvecklingsprocesser som genomförs i projektet. Projektet kan erbjuda en öppning för hur Mittuniversitetet kan arbeta med tillgänglig design, och samtidigt ge projektet en akademisk synvinkel i dess utformning, avslutar Kristen Snyder.

 

Läs mer om projektet här

Skapad av Jeanette Fällman

Sidan uppdaterades 2020-11-10