Rätt från början – metoder för medskapande utformning

Alla människor har rätt att delta på lika villkor i samhället, oavsett funktionsförmåga. Sveriges gemensamt satta ambitioner i frågan ger tydlig riktning för hur våra samhällen ska se ut och fungera, men kräver omsättning i praktiken för att uppnås.

rätt_från_början_parasportförbundet
Foto: Parasportförbundet

Projektledare

Annichen Kringstad, Östersunds kommun

Annichen Kringstad, Östersunds kommun

Projektmedlemmar

Fredrik Lindberg, Östersunds kommun

Fredrik Lindberg, Östersunds kommun

Göran Matzén

Göran Matzén

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2022-12-28