Mediedebatt

Här kommer du att kunna läsa mer om statsvetenskap. Just nu pågår ett projekt för att ta fram nytt material som på ett uppdaterat och korrekt sätt beskriver ämnet och den forskning som pågår. Under tiden får du gärna besöka institutionens sida där du kan läsa mer om ämnet och vår verksamhet.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet

Pågående forskningsprojekt

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas...

Boende, integration och arbete

En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor...

Jämställdhetsintegrerad förvaltning

I projektet studeras Sundsvall kommuns förändringsarbete med ett normkritiskt perspektiv i samband med omorganisation av nämnd- och förvaltningsstruktur för socialtjänst, arbetsmarknad och...

Nätverk som styrform

Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna med fokus på hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera...

Medarbetare

Alexander Ryan

Doktorand|Doctoral Student

010-142 81 40

Anna Ehrhart

Doktorand|Doctoral Student

010-142 86 23

Bo Svensson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 80 74

Carina Ring

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

010-142 86 62

Evangelia Petridou

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 18

Gertrud Alirani

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 97

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 26

Håkan Gunneriusson

Docent |Senior lecturer

010-142 89 84

Hilda Broqvist

Doktorand|Doctoral Student

010-142 89 79

Niklas Bolin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 11

Pär Olausson

Docent |Senior lecturer

010-142 85 47

Pontus Lund

Doktorand|Doctoral Student

010-142 84 60

Sara Nyhlen

Forskare|Researcher

010-142 88 94

Sofie Blombäck

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 45

Stefan Dahlberg

Professor|Professor

010-142 81 98

Stefan Linde

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 63