Statsvetenskap vid Mittuniversitetet inbegriper forskning med fokus på en rad aktuella utmaningar som våra demokratiska samhällen står inför. Forskningsmässigt inbegriper ämnet statsvetenskap studier av politik, opinion och samhälle

Mediedebatt

Pågående forskningsprojekt

Demokratiska innovationer på lokal nivå

Projektet avser att undersöka demokratiska innovationer på kommunal nivå, med fokus på nya sätt att organisera, utveckla och förankra den lokala politiken. Det tar sin utgångspunkt i reformer i två...

Grindvakt för de oönskade

I det här projektet genomförs en kunskapsöversikt för att studera hur kommuners bostadspolitik kan användas som metod för att begränsa bosättningen för utsatta grupper i allmänhet och flyktingar i...

Nätverk som styrform

Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna med fokus på hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera...

Politiska företrädares skolbesök

I projektet samarbetar forskare med företrädare från gymnasieskolor för att öka kunskapen kring politiska företrädares skolbesök. I samverkan utvecklas frågor för att inventera situationen i Jämtla...

Medarbetare

David Karlström

Projektassistent|Project Assistant

Sara Nyhlen

Docent|Associate Professor

Sidan uppdaterades 2022-09-05